Skip to content
Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy
chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu
ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą
składać
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten
cel.
Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolników
prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń
chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę,
przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych.
Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów
naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do
przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i
urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk
oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub
750 stanowisk dla macior.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowanych inwestycji (60 proc. – w przypadku inwestycji realizowanych przez
młodych rolników). Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną
osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. Można je również
przesłać poprzez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną
w placówce Poczty Polskiej.
Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych
punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu