Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Miasto Radlin od 01.09.2011r. do 28.02.2012 realizowały projekt partnerski pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim”. Kwota dofinansowania: 43 650,00 zł (100% dotacji)

Projekt był skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania mieszkańców i rozwiązywania lokalnych problemów oraz innych instytucji, takich jak: urzędy miast, gminne centra informacji, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp. Uczestnikami działań mogą być pracownicy wymienionych instytucji, a także wolontariusze lub członkowie. Organizacje pozarządowe i podmioty publiczne z Radlina, Pszowa i Rydułtów dzięki projektowi mogły korzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

W ramach projektu odbyła się seria 5 szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania funduszy na działalność, przygotowywania ofert na realizację zadań publicznych oraz ich rozliczania, nowoczesnych form aktywizacji. Szkolenia będą dostępne także w formie e-learningowej.
Prowadzony był newsletter zawierający informacje o ciekawych inicjatywach społecznych z Radlina, Pszowa i Rydułtów.
Prowadzone było doradztwo z zakresu księgowości, pisania projektów, zarządzania i rozliczania, promocji, pozyskiwania funduszy, zakładania nowych organizacji i podmiotów działających na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania były całkowicie bezpłatne dla uczestników.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego