OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
wiadukt

Informacja dotycząca budowy wiaduktu w Radlinie

Poniżej przedstawiamy informację na temat stanu inwestycji budowy nowego wiaduktu w Radlinie, przygotowaną przez Wydział Urbanistyki i Inwestycji UM Radlin.

Pod koniec listopada 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych przy wiadukcie odkryto 11 kabli
sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono na mapach podczas wywiadów branżowych.

Zwołano pilne spotkanie z organami kolejowymi w celu rozwiązania problemu kolizji. Na spotkaniu
ustalono dalsze kroki postępowania, kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji
przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu
prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem,
semaforami, zwrotnicami itp.) . Koszty przebudowy wynosić będą 200 tys. zł i roboty zostały zlecone
dotychczasowemu wykonawcy w ramach aneksu do obowiązującej umowy. Ponieważ przebudowa kabli
SRK wykluczyła prowadzenie robót umożliwiających wykonanie gruntu zbrojonego od strony boiska,
wykonawca postanowił wykonać takie same roboty od strony ul.Rybnickiej. Niestety przy prowadzeniu
robót okazało się, że kabel 20kV przebiegający wzdłuż skarpy uniemożliwia prowadzenie głębokich
wykopów związanych z konstrukcją do gruntu zbrojonego, ponieważ istnieje obawa o jego stabilność na
skraju wykopu.

W trybie pilnym spotkaliśmy się z wykonawcą z inspektorem Tauronu w ich siedzibie w Rybniku i
ustaliliśmy tryb postępowania zmierzający do likwidacji kolizji. Tauron przygotował warunki
przebudowy i przesłał je do przygotowania stosowne porozumienia do Tauronu w Gliwicach.
Porozumienie zostało podpisane 4 marca 2020r. Na mocy porozumienia jesteśmy zobowiązani do
przygotowania projektu przebudowy kabli 20kV- prace trwają. Jednocześnie wykonawca przystąpił do
wykonania przebudowy kabli SRK.

 16 marca ogłoszono stan epidemiczny w związku z koronawirusem , a 21 marca br. stan epidemii.
Wykonawca powiadomił nas,że Tauron wstrzymuje wszystkie działania związana z nadzorami
branżowymi, tym samym uniemożliwia wykonawcy działania przy przebudowie wiaduktu na szerszym
froncie.
14 marca otrzymaliśmy pismo od wykonawcy , w którym opisano aktualny stan zaawansowania robót,
opisany poniżej:

  • Na wiadukcie wykonano wszystkie prace przygotowawcze w celu ściągnięcia ustroju nośnego nad torami: wykonano pomosty robocze na filarach, odchudzenie ustroju nośnego, rozcięcie belek i możliwych poprzecznic, zabezpieczenie belek.
  • W zakresie zabezpieczenia kabli SRK wykonano dotychczas:
    - uzgodnienia regulaminu z PKP,
    - wykonanie częściowego wykopu w celu wykonania betonowego kanału technologicznego.

    Pozostałe prace czyli:

- wykonanie wykopu oraz kanału technologicznego w obszarze wymagającym wyłączenia sieci,
- przełożenie kabli SRK wraz z wykonaniem szaf, do których zostanie podłączona infrastruktura
teletechniczna i energetyczna,
- wykonanie górnej części betonowego kanału technologicznego oraz zabezpieczenie go gruntem,
będą możliwe do wykonania dopiero w momencie, kiedy Tauron Dystrybucja zezwoli na wyłączenie
kabli SN w celu pracy w pobliżu infrastruktury Tauron.

 

Oprac. Wydział Urbanistyki i Inwestycji UM Radlin. Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 474

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.