Mieszkańcy Radlina, którzy brali udział w projekcie „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” i deklarowali chęć skorzystania  w roku 2021 z dotacji do wymiany  źródła ciepła, proszeni są o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Miasta załączonych dokumentów (wniosek i oświadczenia). Do wniosku proszę załączyć także dokument potwierdzający własność oraz dokumentację fotograficzną likwidowanego kotła na paliwo stałe.

Do pobrania: