„ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA RADLIN I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH”

Od  12 lipca 2010 roku do 30 września 2011 roku Miasto Radlin realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Projekt pn. „Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych”, umożliwił lepsze świadczenie elektronicznych usług publicznych, integrację z systemem SEKAP oraz  szybszy dostęp do kompletnych i wiarygodnych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta.

Celem projektu była w szczególności modernizacja, rozbudowa oraz integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta Radlin i jednostek organizacyjnych poprzez rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów wraz z podpisem elektronicznym o jednostki organizacyjne miasta (MZOPO, ZGK, MOSiR, OPS, PP1, PP2, PP3, SP3, SP4, ZSS, GIM1, OPP i świetlica środowiskowa) modernizacja oraz dostawa nowych aplikacji wspomagających pracę Urzędu Miasta i jednostek podległych, dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu, integracja systemów informatycznych (back-office) oraz budowa Systemu Wspomagania decyzji (ESWZ-SWD), szkolenie użytkowników systemu, adaptacja pomieszczenia serwerowni.

Numer umowy: UDA-RPSL.02.02.00-070/09-00
Numer projektu: 791
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 863 525,82 zł,
Środki z funduszu: 1 583 996,94 zł tj. 85% wartości dofinansowania

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.