Skip to content
Drony sprawdzą domowe paleniska w Radlinie

Drony sprawdzą domowe paleniska w Radlinie

Straż Miejska w Radlinie regularnie przeprowadza kontrole pieców na okoliczność spalania odpadów oraz ogrzewania domów w sposób niezgodny z przepisami. W najbliższym czasie w kontrolach pomagać będą również specjalne drony.

Drony pojawią się nad Radlinem w ciągu kilku najbliższych dni. Mechanizm sprawdzający jakość powietrza pokona diagnozy na podstawie poboru próbki dymu z emitowanego przewodu następujące związki chemiczne towarzyszące termicznemu przekształcaniu odpadów oraz substancji zabronionych w uchwałach antysmogowych:

• HCl – chlorowodór/ SO2 – dwutlenek siarki,
• CH2O – formaldehyd,
• LZO – lotne związki organiczne (węglowodory aromatyczne -toluen, ksylen, benzen)
• Pył zawieszony PM 1, PM 2.5, PM10
• NH3 – amoniak/ NO2- dwutlenek azotuZwiązki te pozwalają̨ na wskazanie miejsc, w których dochodzi do spalania odpadów oraz substancji zabronionych, w tym butelek PET, materiałów PCV, lakierowanych desek, elementów tapicerki meblowej, biomasy roślinnej – w tym również mokrego drewna oraz węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla (mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem).

Podwyższona obecność pyłu zawieszonego informuje o spalaniu paliw stałych, wskazując używanie do celów grzewczych opału o złej jakości w nieefektywnych urządzeniach grzewczych, kotłach używanych niezgodnie z zapisami Uchwały Antysmogowej.

Wykonanie badania polega na zassaniu próbek dymu z komina do mobilnego laboratorium umieszczonego na dronie pomiarowym, a następnie przeanalizowaniu uzyskanych w czasie rzeczywistym wyników prezentowanych na dedykowanym ekranie – odbiorniku. Cały proces analizy składu dymu trwa około 15 -30 sekund. W tym czasie, operator drona – zwiadowcy
lokalizuje kolejne źródła dymu i przekazuje te informacje do operatora platformy pomiarowej.
Jeżeli operator – analityk uzyska informację o zwiększonym stężeniu danego związku chemicznego, przekazuje ją do towarzyszącego patrolu Straży Miejskiej i pracownika urzędu lub policji, zaś te służby podejmują decyzje o wejściu na teren posesji i skontrolowaniu paleniska.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu