Skip to content
Dodatki mieszkaniowe od stycznia w OPS. Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Dodatki mieszkaniowe od stycznia w OPS. Nowe świadczenie - dodatek osłonowy

UWAGA! Od 1 stycznia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie realizuje zadania związane
z obsługą wniosków i przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.
Informacje dot. dodatków mieszkaniowych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie,
ul. Solskiego 15 oraz pod numerem telefonu 32 456 70 72.

 

Od stycznia 2022 pojawia się także nowe świadczenie – dodatek osłonowy

 • Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium
  dochodowego, wynoszącego:
  – w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  – w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.
 • W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje
  w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
  Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 • Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz
  stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
  Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
  – gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  – gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  – gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  – gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*
 • Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo
  stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności
  budynków.
 • Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. (wnioski złożone po dniu
  31.10.2022r. pozostawia się bez rozpoznania). Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za
  pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin.
  Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać
  wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.
  Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we
  wniosku adres poczty elektronicznej.

 

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu