Łączna wartość projektu (2015-2018) wynosi  259 792,10 zł
Wartość dofinansowania : 220 823,29 zł

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie. URBACT to 550 miast, 30 państw i 7000 aktywnych uczestników.”

Głównym założeniem projektu City Centre Doctor jest opracowanie Lokalnego Planu Działania – dokumentu, który zawiera koncepcje rozwiązań problemów dotykających centrum miasta. Dokument ten ma powstać dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk miast – partnerów projektu oraz działań prowadzonych przez utworzoną w ramach projektu Lokalną Grupę Wsparcia, która skupia przedstawicieli lokalnych interesariuszy, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Projekt skupia 10 europejskich miast:

  • Naas,
  • Heerlen,
  • Amarante,
  • Medina del Campo,
  • San Doná di Piave,
  • Idrja,
  • Petrinja,
  • Nort-sur-Erdre,
  • Valašské Meziříčí,
  • Radlin.

Projekt City Centre Doctor w ramach programu URBACT III składa się z dwóch faz (faza I do marca 2016, faza II do maja 2018). Faza I została zakończona i rozliczona (środki finansowe w wysokości 13 875,87 PLN wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 16 stycznia 2017 r.)