Skip to content
Burmistrz Radlina z udzielonym absolutorium

Burmistrz Radlina z udzielonym absolutorium

Udzielone absolutorium dla Burmistrz Radlina Barbary Magiery, debata o „Raporcie o stanie miasta”, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 – to główne punkty wczorajszej Sesji Rady Miejskiej w Radlinie.

Sesja rozpoczęła się przedstawieniem tematu „Raportu o stanie miasta Radlin za 2020 rok” – dokumentu, przedstawia krótkie sprawozdanie z działalności samorządu gminnego za ubiegły rok. Przedstawienia tematu dokonał Zastępca Burmistrza Zbigniew Podleśny. Po przedstawieniu odbyła się debata nad dokumentem. Z treścią „Raportu” można zapoznać się na stronie https://miasto.radlin.pl/raport

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Radlina oraz absolutorium.

Przy trzech głosach wstrzymujących się i dwunastu głosach „za” absolutorium zostało udzielone.

– Cały czas zależy nam na tym, aby była tworzona wspólnota pracy na rzecz naszych mieszkańców – mówiła Burmistrz dziękując za udzielone absolutorium – Wszyscy wykonujemy swoją pracę dla mieszkańców tego miasta. Myślę, że każdy z nas na swojej przestrzeni stara się wykonać tę pracę dobrze, starannie i z pełnym poświęceniem. Najbardziej cieszę się, kiedy słyszę od pracowników, którzy nie mieszkają w Radlinie, że dla tego miasta zostawiają serce.
Barbara Magiera podziękowała w szczególny sposób za pracę na rzecz Radlina w ubiegłym roku, naznaczonym zagrożeniem koronawirusem:
– Kiedy przyszły trudne czasy pandemii, sami się uczyliśmy jak pracować w tym czasie. Nikt z Państwa nie odmówił nam współpracy. Nie zamknęliśmy się na ani jeden dzień. Pracownicy urzędu i jednostek w ramach swoich możliwości pracowali cały czas. Poradziliśmy sobie z tym dość dobrze, mimo iż pandemia niektórych mocno doświadczyła.

Burmistrz Radlina zwróciła się także do radnych
– Dziękuje w szczególności za podejmowanie tych trudnych uchwał. Bo one pozostaną w pamięci, ale pozostają także wśród naszych mieszkańców. Od nas samych wymagamy dyscypliny ale także poczucia obowiązku jaki mamy spełnić w tym mieście. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję!

Sesja do odtworzenia na miejskim kanale w serwisie You Tube:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu