Skip to content
Budżet na 2020 uchwalony

Budżet na 2020 uchwalony

Rada Miejska w Radlinie na ostatniej w tym roku sesji w dniu 19.12. uchwaliła budżet na 2020 rok. Najistotniejsze kwoty w tym dokumencie to dochody, które prognozuje się że wyniosą 97 544 426,00 zł, wydatki zaplanowane zostały na kwotę 101 883 518,00  zł. Na przyszłoroczne wydatki związane z inwestycjami Miasto ma zamiar wydać
11 066 581,74 zł. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 12 radnych, od oddania głosu wstrzymało się 3 radnych.

W tym dniu również grupa harcerzy odwiedziła Urząd w Radlinie przynosząc Betlejemskie Światło Pokoju oraz życzenia na święta oraz Nowy 2020 rok. Serdecznie dziękujemy za kultywowanie tej pięknej tradycji przekazywania światła. W tym roku towarzyszy mu hasło „Światło, które daje moc”.

 

20191219_144808

 

 

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu