Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lipca 2020 o 10:53:52. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

20 lipca 2020 o 10:53:52Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <p><strong>Uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin w wersji publikujemy niżej.</strong></p><ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/022_003_258969.pdf">Uchwała Nr BRM-0150/X/70/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/022_003_258968.pdf">Uchwała Nr BRM-0150/XLV/323/2006 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= GKE.BIP.2&amp;trejId=367" >Obwieszczenia</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?cid= 184049">Rejestr działalności regulowanej w zakr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /wykaz.ekoportal.pl/ CardList.seam?clearParams= true&amp;urzad= &amp;cid=316593">Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?cid= 185224">Rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych</a></li>Dodano: <p><strong>Uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin w wersji publikujemy niżej.</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/022_003_258969.pdf">Uchwała Nr BRM-0150/X/70/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/022_003_258968.pdf">Uchwała Nr BRM-0150/XLV/323/2006 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= GKE.BIP.2&amp;trejId=367" >Obwieszczenia< /a></li><li><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?cid= 184049">Rejestr działalności regulowanej w zakr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości< /a></li><li><a href="https:/ /wykaz.ekoportal.pl/ CardList.seam?clearParams= true&amp;urzad= &amp;cid=316593">Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie</a></li><li><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?cid= 185224">Rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych</a></li><li><a href="http:// bazaoos.gdos.gov.pl/ web/guest/home">Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (portal bazaoos.gdos.gov.pl) </a><br />- prosimy wybrać zakładkę “Przeglądanie” i wpisać “Radlin” w rubryce “Organ przeprowadzający postępowanie”</li><li><a href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= GKE.BIP.1&amp; trejId=367">Ochrona środowiska – Informacje, komunikaty, wiadomości</ a></li></ul>< p><strong>Zobacz też:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/ograniczanie- niskiej-emisji" >Ograniczanie niskiej emisji</a></li></ul>
Skasowano: <li><a href="http:// bazaoos.gdos.gov.pl/ web/guest/home">Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (portal bazaoos.gdos.gov.pl) </a> 
Skasowano: - prosimy wybrać zakładkę “Przeglądanie” i wpisać “Radlin” w rubryce “Organ przeprowadzający postępowanie”</li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= GKE.BIP.1&amp; trejId=367">Ochrona środowiska – Informacje, komunikaty, wiadomości</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Zobacz też:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/ograniczanie- niskiej-emisji" >Ograniczanie niskiej emisji</a></li> 
Skasowano: </ul> 
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:32
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.