Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:22:47. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Tytuł projektu:„Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę
tężni solankowej”

 • Beneficjent: Miasto Radlin
 • Wartość projektu: 1 425 710,79 zł
 • Wartość dofinansowania:1 211 854,17 zł

Przedmiotem projektu jest budowa tężni solankowej w Radlinie, która powstała jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów. Zagospodarowanie terenu obejmuje poza budową obiektu tężni solankowej z tarniną: wykonanie chodników, ciągów pieszych (spacerowych), montaż elementów małej
architektury (ławki, siedziska, tablice informacyjne, etc.) oświetlenia typu parkowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.
Tężnia jest konstrukcją budowaną z drewna iglastego i gałązek tarniny oraz urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki podawana jest za pomocą pomp solanka, która spływa swobodnie wytwarzając wokół aerozol solanki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Cząstki aerozolu obdarzone są ładunkiem ujemnym, ponadto mają działanie bakteriobójcze.

Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x 24,00 m i wysokości 8,20 m. Od strony południowo-wschodniej do tężni
przylega część zadaszona pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych.

Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych nastąpi m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek spacerowych. Teren przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu na dostępność dla turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną i bliskość centrum miasta. Stały dostęp do obiektu zapewniają od strony ul. Wypandów, ciągi spacerowe (chodniki i ścieżki) oraz dojazd dla obsługi serwisowej i pojazdów ratownictwa medycznego. Od strony ul. Wypandów zlokalizowany jest również istniejący parking.

Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Wypandów w Radlinie objął:

 • budowę tężni solankowej z tarniną, stanowiącą jednocześnie ogólnodostępną atrakcję turystyczną,
 • integrację przestrzeni rekreacyjnej wokół tężni oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek
  spacerowych.
 • dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostały elementy małej architektury w postaci ławek, siedzisk, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablic informacyjnych.
 • projekt objął również oświetlenie terenu utwardzonego wokół tężni oraz podświetlenie dekoracyjne obiektu.

Za korzystanie z tężni nie będą pobierane opłaty.

 

Zapraszamy Was w podróż po dawnym Radlinie. Zielonym, rolniczym mieście, w którym dawno temu odkryto ogromne złoża węgla. Mapę miasta zaczęły pokrywać szyby górnicze, kopalnie, a wśród nich ta największa, działająca do dziś… Wokół niej powstały zaś nowe budynki, domy, ogrody i parki.
„Szlak Emmy i Marcela” przypomina dziś o tych, często zapomnianych już miejscach…

W ramach projektu „Szlakiem Emmy i Marcela” na trasie Koksownia „Radlin” – Pomnik Ofiar Szybu „Reden”, powstanie sieć punktów, oznaczonych tablicami, które opowiadać będą o górniczych miejscach w mieście. O szybie „Tropiciel”, który śnił się po nocach górnikom. O bocznicy kolejowej, którą pociągi wjeżdzały w głąb…osiedla familoków. O małym, niepozornym budynku kopalnianym, który projektował jeden z najwybitniejszych europejskich architektów.O gospodzie kopalnianej, wojennym kasynie oficerskim, czy tłumach kibiców zmierzających pociągami na mecze radlińskiej, górniczej drużyny piłkarskiej…

To wszystko część naszej wspólnej historii. Historii, która ukształtowała to miasto. To dziedzictwo kulturowe, często o europejskim wymiarze.

Zapraszamy na witrynę Szlaku: www.szlak.radlin.pl

Regionalny System e-Informacji Kulturalnej. –Integracja z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego

Miasto Radlin, znalazło się w gronie 35 partnerów projektu, którego zadaniem jest zintegrowanie regionalnych portali dotyczących kultury i turystyki.

Oprócz Radlina, w projekcie uczestniczy w sumie:

 • 13 instytucji kultury
 • 7 powiatów
 • 29 gmin,

z terenu województwa śląskiego.

Przedmiotem projektu jest dostarczanie produktu w obszarze informacji kulturalnej, zwiększającego dostęp do zasobów i wydarzeń kulturalnych na poziomie lokalnym oraz regionalnym.

Sprawnie działający i kompleksowy w skali województwa śląskiego system e-informacji kulturalnej obejmie:

* portal regionalny oraz serwisy lokalne, podmiotowe i tematyczne, udostępniające bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych,

* aplikacje zapewniające innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,

* systemowe oznakowanie cyfrowe obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie Regionalnego Systemu e-Informacji Kulturalnej (RSIK). Zakres projektu realizowanego w latach 2010-2013 obejmuje działania takie jak:

1. Przygotowanie i zarządzanie projektem, obejmujące w szczególności opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej oraz analiz województwa śląskiego pod kątem:

 • zapotrzebowania na informację kulturalną,
 • możliwości rozwijania partnerstwa i współpracy podmiotów tworzących system e-informacji kulturalnej w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu,
 • wyboru najbardziej atrakcyjnych obszarów, obiektów i eksponatów, które zostaną wprowadzone do systemu oznakowania cyfrowego,

2. Audyt zewnętrzny

3. Promocja projektu:

 • zwiększająca świadomość społeczną na temat udziału środków Unii Europejskiej
 • dotycząca obszaru projektu w sferze kultury,

4. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Portalu regionalnego www.silesiakultura.pl , w tym:

 • Kalendarium wydarzeń i imprez kulturalnych,
 • Aktualności,
 • Repertuary – teatry, filharmonie, kina, galerie,
 • Zbiór publikacji o tematyce kulturalnej,
 • Baza podmiotów oraz instytucji i usługodawców kultury, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych,

5. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Platformy e-Usług Kulturalnych (PeUK), w tym:

 • Katalog e-usług kulturalnych,
 • Informacyjne serwisy kulturalne – podmiotowe, tematyczne, lokalne (powiatowe, gminne),
 • Regionalny katalog obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych,
 • Aplikacje wspomagające działanie zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej (zapewniające innowacyjną formułę działania),
 • Aplikacje narzędziowe do integracji z innymi portalami regionalnymi i serwisami informacji kulturalnej,

6. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Systemu cyfrowego znakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz eksponatów muzealnych (SCZO), w tym:

 • Aplikacje nawigacyjne po obszarach i obiektach kultury dla mobilnych urządzeń typu PDA oraz telefonów komórkowych z funkcją GPS,
 • Aplikacje e-przewodników po eksponatach obiektów kultury (muzeach) dla mobilnych urządzeń typu PDA oraz telefonów komórkowych,
 • Opracowanie e-informacji kulturalnej w zakresie 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z ich wizualizacją na interaktywnych mapach cyfrowych,
 • Uruchomienie 4 usług transakcyjnych świadczonych drogą elektroniczną na potrzeby klienta produktów i wydarzeń kulturalnych: udzielania akredytacji,  rezerwacji biletów,  zamawiania oraz sprzedaży produktów (np. usług, biletów),  zamawianie i dostarczanie w postaci cyfrowej raportów z bazy danych,

7. Oznakowanie cyfrowe 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo przez opracowanie komunikatów wizualnych i głosowych wywoływanych automatycznie dla znajdujących się w pobliżu danego obszaru/obiektu użytkowników aplikacji nawigacyjnych SCZO w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych z funkcją GPS,

8. Oznakowanie cyfrowe 2600 eksponatów w 10 obiektach kultury przez opracowanie komunikatów głosowych dostępnych osób będących w trakcie zwiedzania obiektu (np. muzeum) – użytkowników aplikacji SCZO w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych,

9. Dostawa, instalacja oraz wdrożenie sprzętu elektronicznego dla obiektów kultury oraz redaktorów e-informacji:

 • 3 infomatów i 2 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla ośrodka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie
 • 2 infomatów i 3 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
 • dla redaktorów e-informacji – 15 notebooków, 35 netbooków, 10 kamer cyfrowych, 7 aparatów fotograficznych, 15 urządzeń nawigacyjno-informacyjnych GPS, 25 odbiorników GPS z pamięcią trasy, 100 pamięci flash 8GB, 20 aparatów telefonicznych VoIP, 5 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, faks), 5 drukarek laserowych kolorowych, 2 skanerów dokumentów, 1 kompletu okablowania i akcesoriów.

Model Procesowy Realizacji Projektu Projekt został przygotowany i będzie realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 (Akronim utworzony na podstawie angielskiej nazwy: PRojects IN Controlled Environments – Projekty w sterowalnych środowiskach).

PRINCE2 jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami. Zastosowanie metody zarządzania projektami PRINCE2 zapewnia skuteczną i efektywną realizację projektu oraz kompleksowe podejście do wszystkich kwestii z tym związanych. Przyczynia się tym samym do wzmocnienia wykonalności organizacyjnej projektu. Plan projektu Plan Projektu został opracowany w rygorach metodologii PRINCE2.

Przyjęto następujące kamienie milowe:

 • 08.03.2010r. – Zakończenie opracowania dokumentacji projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu;
 • 31.12.2010r. – Zakończenie analiz oraz kontraktowania wykonawców zaplanowanych dostaw i usług;
 • 31.12.2011r. – Wdrożenie regionalnego systemu e-informacji kulturalnej w podstawowym zakresie;
 • 30.06.2012r. – Uruchomienie cyfrowego systemu znakowania obszarów i obiektów kulturowych;
 • 30.09.2013r. – Zakończenie realizacji wszystkich zaplanowanych produktów inwestycyjnych projektu. Dokumenty analityczne i zakres Projektu opracowano na podstawie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020,

Zapraszamy państwa do dokładnego zapoznania się z projektem na stronie lidera projektu http://www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod=/012/013.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:22:47. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:22:47Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <a href="">WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ RADLINA POPRZEZ BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ</a> 
Skasowano: <p><strong>Tytuł projektu:„Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę</strong><br /><strong>tężni solankowej”< /strong></p>< ul><li>Beneficjent: Miasto Radlin</li><li>Wartość projektu: 1 425 710,79 zł</li><li>Wartość dofinansowania:1 211 854,17 zł</li></ul> <p>Przedmiotem projektu jest budowa tężni solankowej w Radlinie, która powstała jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów. Zagospodarowanie terenu obejmuje poza budową obiektu tężni solankowej z tarniną: wykonanie chodników, ciągów pieszych (spacerowych), montaż elementów małej<br />architektury (ławki, siedziska, tablice informacyjne, etc.) oświetlenia typu parkowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.<br />Tężnia jest konstrukcją budowaną z drewna iglastego i gałązek tarniny oraz urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki podawana jest za pomocą pomp solanka, która spływa swobodnie wytwarzając wokół aerozol solanki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Cząstki aerozolu obdarzone są ładunkiem ujemnym, ponadto mają działanie bakteriobójcze.< /p><p>Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x 24,00 m i wysokości 8,20 m. Od strony południowo-wschodniej do tężni<br />przylega część zadaszona pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych. <br /><br />Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych nastąpi m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek spacerowych. Teren przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu na dostępność dla turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną i bliskość centrum miasta. Stały dostęp do obiektu zapewniają od strony ul. Wypandów, ciągi spacerowe (chodniki i ścieżki) oraz dojazd dla obsługi serwisowej i pojazdów ratownictwa medycznego. Od strony ul. Wypandów zlokalizowany jest również istniejący parking.</p>< p><strong>Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Wypandów w Radlinie objął:</strong> </p><ul><li>budowę tężni solankowej z tarniną, stanowiącą jednocześnie ogólnodostępną atrakcję turystyczną,< /li><li>integrację przestrzeni rekreacyjnej wokół tężni oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek<br />spacerowych.</li><li>dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostały elementy małej architektury w postaci ławek, siedzisk, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablic informacyjnych.< /li><li>projekt objął również oświetlenie terenu utwardzonego wokół tężni oraz podświetlenie dekoracyjne obiektu.</li> </ul><p><strong>Za korzystanie z tężni nie będą pobierane opłaty.</strong> </p><p> </p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/belka-tężnia- 1024×275.jpg" alt="" width="1024" height="275" /></p> 
Skasowano: <a href="">SZLAKIEM EMMY I MARCELA – INDUSTRIALNE ATRAKCJE RADLINA</a> 
 Dodano: <a href="">Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę tężni solankowej</a>
Skasowano: <p><strong>Zapraszamy Was w podróż po dawnym Radlinie. Zielonym, rolniczym mieście, w którym dawno temu odkryto ogromne złoża węgla. Mapę miasta zaczęły pokrywać szyby górnicze, kopalnie, a wśród nich ta największa, działająca do dziś… Wokół niej powstały zaś nowe budynki, domy, ogrody i parki.</strong><br /><strong>„Szlak Emmy i Marcela” przypomina dziś o tych, często zapomnianych już miejscach…< /strong></p><p>W ramach projektu „Szlakiem Emmy i Marcela” na trasie Koksownia „Radlin” – Pomnik Ofiar Szybu „Reden”, powstanie sieć punktów, oznaczonych tablicami, które opowiadać będą o górniczych miejscach w mieście. O szybie „Tropiciel”, który śnił się po nocach górnikom. O bocznicy kolejowej, którą pociągi wjeżdzały w głąb…osiedla familoków. O małym, niepozornym budynku kopalnianym, który projektował jeden z najwybitniejszych europejskich architektów.O gospodzie kopalnianej, wojennym kasynie oficerskim, czy tłumach kibiców zmierzających pociągami na mecze radlińskiej, górniczej drużyny piłkarskiej…</p><p>To wszystko część naszej wspólnej historii. Historii, która ukształtowała to miasto. To dziedzictwo kulturowe, często o europejskim wymiarze.</p> <p><strong>Zapraszamy na witrynę Szlaku: <a href="http:// szlak.radlin.pl/ ">www.szlak.radlin.pl< /a></strong></p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/euroregion.jpg" alt="" width="562" height="134" /></p>Dodano: <a role="link" href="/wzrost- atrakcyjnosci- turystycznej- radlina-poprzez- budowe-tezni/">Link do podstrony projektu</a>
Skasowano: <a href="">REGIONALNY SYSTEM E-INFORMACJI KULTURALNEJ</a> 
Skasowano: <p><strong>Regionalny System e-Informacji Kulturalnej. –Integracja z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego</ strong></p><p>Miasto Radlin, znalazło się w gronie 35 partnerów projektu, którego zadaniem jest zintegrowanie regionalnych portali dotyczących kultury i turystyki.</p><p>Oprócz Radlina, w projekcie uczestniczy w sumie:</p><ul><li>13 instytucji kultury</li><li>7 powiatów</li><li>29 gmin,</li></ul><p>z terenu województwa śląskiego.< /p><p>Przedmiotem projektu jest dostarczanie produktu w obszarze informacji kulturalnej, zwiększającego dostęp do zasobów i wydarzeń kulturalnych na poziomie lokalnym oraz regionalnym.< /p><p>Sprawnie działający i kompleksowy w skali województwa śląskiego system e-informacji kulturalnej obejmie:</p><p>* portal regionalny oraz serwisy lokalne, podmiotowe i tematyczne, udostępniające bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych,</p><p>* aplikacje zapewniające innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,</p><p>* systemowe oznakowanie cyfrowe obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie Regionalnego Systemu e-Informacji Kulturalnej (RSIK). Zakres projektu realizowanego w latach 2010-2013 obejmuje działania takie jak:</p><p><strong>1. Przygotowanie i zarządzanie projektem, obejmujące w szczególności opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej oraz analiz województwa śląskiego pod kątem:</strong> </p><ul><li>zapotrzebowania na informację kulturalną,< /li><li>możliwości rozwijania partnerstwa i współpracy podmiotów tworzących system e-informacji kulturalnej w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu,</li><li>wyboru najbardziej atrakcyjnych obszarów, obiektów i eksponatów, które zostaną wprowadzone do systemu oznakowania cyfrowego,</li> </ul><p><strong>2. Audyt zewnętrzny</ strong></p><p><strong>3. Promocja projektu:</strong> </p><ul><li>zwiększająca świadomość społeczną na temat udziału środków Unii Europejskiej< /li><li>dotycząca obszaru projektu w sferze kultury,</li> </ul><p><strong>4. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Portalu regionalnego www.silesiakultura.pl , w tym:</strong> </p><ul><li>Kalendarium wydarzeń i imprez kulturalnych,< /li><li>Aktualności,</li> <li>Repertuary – teatry, filharmonie, kina, galerie,</li><li>Zbiór publikacji o tematyce kulturalnej,< /li><li>Baza podmiotów oraz instytucji i usługodawców kultury, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych,</li> </ul><p><strong>5. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Platformy e-Usług Kulturalnych (PeUK), w tym:</strong> </p><ul><li>Katalog e-usług kulturalnych,< /li><li>Informacyjne serwisy kulturalne – podmiotowe, tematyczne, lokalne (powiatowe, gminne),</li> <li>Regionalny katalog obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych,</li> <li>Aplikacje wspomagające działanie zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej (zapewniające innowacyjną formułę działania),< /li><li>Aplikacje narzędziowe do integracji z innymi portalami regionalnymi i serwisami informacji kulturalnej,< /li></ul><p><strong>6. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Systemu cyfrowego znakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz eksponatów muzealnych (SCZO), w tym:</strong> </p><ul><li>Aplikacje nawigacyjne po obszarach i obiektach kultury dla mobilnych urządzeń typu PDA oraz telefonów komórkowych z funkcją GPS,</li><li>Aplikacje e-przewodników po eksponatach obiektów kultury (muzeach) dla mobilnych urządzeń typu PDA oraz telefonów komórkowych,< /li><li>Opracowanie e-informacji kulturalnej w zakresie 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z ich wizualizacją na interaktywnych mapach cyfrowych,</li> <li>Uruchomienie 4 usług transakcyjnych świadczonych drogą elektroniczną na potrzeby klienta produktów i wydarzeń kulturalnych: udzielania akredytacji,  rezerwacji biletów,  zamawiania oraz sprzedaży produktów (np. usług, biletów),  zamawianie i dostarczanie w postaci cyfrowej raportów z bazy danych,</li>< /ul><p><strong>7. Oznakowanie cyfrowe 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo przez opracowanie komunikatów wizualnych i głosowych wywoływanych automatycznie dla znajdujących się w pobliżu danego obszaru/obiektu użytkowników aplikacji nawigacyjnych SCZO w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych z funkcją GPS,</strong> </p><p><strong>8. Oznakowanie cyfrowe 2600 eksponatów w 10 obiektach kultury przez opracowanie komunikatów głosowych dostępnych osób będących w trakcie zwiedzania obiektu (np. muzeum) – użytkowników aplikacji SCZO w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych,< /strong></p>< p><strong>9. Dostawa, instalacja oraz wdrożenie sprzętu elektronicznego dla obiektów kultury oraz redaktorów e-informacji: </strong></p><ul><li>3 infomatów i 2 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla ośrodka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie</li><li>2 infomatów i 3 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie,</li><li>dla redaktorów e-informacji – 15 notebooków, 35 netbooków, 10 kamer cyfrowych, 7 aparatów fotograficznych, 15 urządzeń nawigacyjno-informacyjnych GPS, 25 odbiorników GPS z pamięcią trasy, 100 pamięci flash 8GB, 20 aparatów telefonicznych VoIP, 5 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, faks), 5 drukarek laserowych kolorowych, 2 skanerów dokumentów, 1 kompletu okablowania i akcesoriów.< /li></ul><p>Model Procesowy Realizacji Projektu Projekt został przygotowany i będzie realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 (Akronim utworzony na podstawie angielskiej nazwy: PRojects IN Controlled Environments – Projekty w sterowalnych środowiskach) .</p><p>PRINCE2 jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami. Zastosowanie metody zarządzania projektami PRINCE2 zapewnia skuteczną i efektywną realizację projektu oraz kompleksowe podejście do wszystkich kwestii z tym związanych. Przyczynia się tym samym do wzmocnienia wykonalności organizacyjnej projektu. Plan projektu Plan Projektu został opracowany w rygorach metodologii PRINCE2.</p>< p><strong>Przyjęto następujące kamienie milowe:</strong> </p><ul><li>08.03.2010r. – Zakończenie opracowania dokumentacji projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu;</li> <li>31.12.2010r. – Zakończenie analiz oraz kontraktowania wykonawców zaplanowanych dostaw i usług;</li>< li>31.12.2011r. – Wdrożenie regionalnego systemu e-informacji kulturalnej w podstawowym zakresie;</li> <li>30.06.2012r. – Uruchomienie cyfrowego systemu znakowania obszarów i obiektów kulturowych;< /li><li>30.09.2013r. – Zakończenie realizacji wszystkich zaplanowanych produktów inwestycyjnych projektu. Dokumenty analityczne i zakres Projektu opracowano na podstawie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020,</li> </ul><p><i>Zapraszamy państwa do dokładnego zapoznania się z projektem na stronie lidera projektu </i><a href="http:// www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod= /012/013"><i> http://www.fiiz.pl/ index.jsp?bipkod=/012/013< /i></a><i>.<br /><br /></i></p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93" /></p> 
Skasowano:  
 Dodano: <a href="">Szlakiem Emmy i Marcela – industrialne atrakcje Radlina</a>
 Dodano: <a role="link" href="/szlakiem- emmy-i-marcela- industrialne- atrakcje-radlina/">Link do podstrony projektu</a>
 Dodano: <a href="">Regionalny system e-informacji Kulturalnej</a>
 Dodano: <a role="link" href="/regionalny- system-e-informacji- kulturalnej/">Link do podstrony projektu</a>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:22
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:22:47Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <a href="">WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ RADLINA POPRZEZ BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ</a> 
Skasowano: <p><strong>Tytuł projektu:„Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę</strong><br /><strong>tężni solankowej”< /strong></p>< ul><li>Beneficjent: Miasto Radlin</li><li>Wartość projektu: 1 425 710,79 zł</li><li>Wartość dofinansowania:1 211 854,17 zł</li></ul> <p>Przedmiotem projektu jest budowa tężni solankowej w Radlinie, która powstała jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów. Zagospodarowanie terenu obejmuje poza budową obiektu tężni solankowej z tarniną: wykonanie chodników, ciągów pieszych (spacerowych), montaż elementów małej<br />architektury (ławki, siedziska, tablice informacyjne, etc.) oświetlenia typu parkowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.<br />Tężnia jest konstrukcją budowaną z drewna iglastego i gałązek tarniny oraz urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki podawana jest za pomocą pomp solanka, która spływa swobodnie wytwarzając wokół aerozol solanki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Cząstki aerozolu obdarzone są ładunkiem ujemnym, ponadto mają działanie bakteriobójcze.< /p><p>Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x 24,00 m i wysokości 8,20 m. Od strony południowo-wschodniej do tężni<br />przylega część zadaszona pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych. <br /><br />Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych nastąpi m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek spacerowych. Teren przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu na dostępność dla turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną i bliskość centrum miasta. Stały dostęp do obiektu zapewniają od strony ul. Wypandów, ciągi spacerowe (chodniki i ścieżki) oraz dojazd dla obsługi serwisowej i pojazdów ratownictwa medycznego. Od strony ul. Wypandów zlokalizowany jest również istniejący parking.</p>< p><strong>Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Wypandów w Radlinie objął:</strong> </p><ul><li>budowę tężni solankowej z tarniną, stanowiącą jednocześnie ogólnodostępną atrakcję turystyczną,< /li><li>integrację przestrzeni rekreacyjnej wokół tężni oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek<br />spacerowych.</li><li>dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostały elementy małej architektury w postaci ławek, siedzisk, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablic informacyjnych.< /li><li>projekt objął również oświetlenie terenu utwardzonego wokół tężni oraz podświetlenie dekoracyjne obiektu.</li> </ul><p><strong>Za korzystanie z tężni nie będą pobierane opłaty.</strong> </p><p> </p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/belka-tężnia- 1024x275.jpg" alt="" width="1024" height="275" /></p> 
Skasowano: <a href="">SZLAKIEM EMMY I MARCELA – INDUSTRIALNE ATRAKCJE RADLINA</a> 
 Dodano: <a href="">Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę tężni solankowej</a>
Skasowano: <p><strong>Zapraszamy Was w podróż po dawnym Radlinie. Zielonym, rolniczym mieście, w którym dawno temu odkryto ogromne złoża węgla. Mapę miasta zaczęły pokrywać szyby górnicze, kopalnie, a wśród nich ta największa, działająca do dziś… Wokół niej powstały zaś nowe budynki, domy, ogrody i parki.</strong><br /><strong>„Szlak Emmy i Marcela” przypomina dziś o tych, często zapomnianych już miejscach…< /strong></p><p>W ramach projektu „Szlakiem Emmy i Marcela” na trasie Koksownia „Radlin” – Pomnik Ofiar Szybu „Reden”, powstanie sieć punktów, oznaczonych tablicami, które opowiadać będą o górniczych miejscach w mieście. O szybie „Tropiciel”, który śnił się po nocach górnikom. O bocznicy kolejowej, którą pociągi wjeżdzały w głąb…osiedla familoków. O małym, niepozornym budynku kopalnianym, który projektował jeden z najwybitniejszych europejskich architektów.O gospodzie kopalnianej, wojennym kasynie oficerskim, czy tłumach kibiców zmierzających pociągami na mecze radlińskiej, górniczej drużyny piłkarskiej…</p><p>To wszystko część naszej wspólnej historii. Historii, która ukształtowała to miasto. To dziedzictwo kulturowe, często o europejskim wymiarze.</p> <p><strong>Zapraszamy na witrynę Szlaku: <a href="http:// szlak.radlin.pl/ ">www.szlak.radlin.pl< /a></strong></p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/euroregion.jpg" alt="" width="562" height="134" /></p>Dodano: <a role="link" href="/wzrost- atrakcyjnosci- turystycznej- radlina-poprzez- budowe-tezni/">Link do podstrony projektu</a>
Skasowano: <a href="">REGIONALNY SYSTEM E-INFORMACJI KULTURALNEJ</a> 
Skasowano: <p><strong>Regionalny System e-Informacji Kulturalnej. –Integracja z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego</ strong></p><p>Miasto Radlin, znalazło się w gronie 35 partnerów projektu, którego zadaniem jest zintegrowanie regionalnych portali dotyczących kultury i turystyki.</p><p>Oprócz Radlina, w projekcie uczestniczy w sumie:</p><ul><li>13 instytucji kultury</li><li>7 powiatów</li><li>29 gmin,</li></ul><p>z terenu województwa śląskiego.< /p><p>Przedmiotem projektu jest dostarczanie produktu w obszarze informacji kulturalnej, zwiększającego dostęp do zasobów i wydarzeń kulturalnych na poziomie lokalnym oraz regionalnym.< /p><p>Sprawnie działający i kompleksowy w skali województwa śląskiego system e-informacji kulturalnej obejmie:</p><p>* portal regionalny oraz serwisy lokalne, podmiotowe i tematyczne, udostępniające bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych,</p><p>* aplikacje zapewniające innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,</p><p>* systemowe oznakowanie cyfrowe obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie Regionalnego Systemu e-Informacji Kulturalnej (RSIK). Zakres projektu realizowanego w latach 2010-2013 obejmuje działania takie jak:</p><p><strong>1. Przygotowanie i zarządzanie projektem, obejmujące w szczególności opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej oraz analiz województwa śląskiego pod kątem:</strong> </p><ul><li>zapotrzebowania na informację kulturalną,< /li><li>możliwości rozwijania partnerstwa i współpracy podmiotów tworzących system e-informacji kulturalnej w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu,</li><li>wyboru najbardziej atrakcyjnych obszarów, obiektów i eksponatów, które zostaną wprowadzone do systemu oznakowania cyfrowego,</li> </ul><p><strong>2. Audyt zewnętrzny</ strong></p><p><strong>3. Promocja projektu:</strong> </p><ul><li>zwiększająca świadomość społeczną na temat udziału środków Unii Europejskiej< /li><li>dotycząca obszaru projektu w sferze kultury,</li> </ul><p><strong>4. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Portalu regionalnego www.silesiakultura.pl , w tym:</strong> </p><ul><li>Kalendarium wydarzeń i imprez kulturalnych,< /li><li>Aktualności,</li> <li>Repertuary – teatry, filharmonie, kina, galerie,</li><li>Zbiór publikacji o tematyce kulturalnej,< /li><li>Baza podmiotów oraz instytucji i usługodawców kultury, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych,</li> </ul><p><strong>5. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Platformy e-Usług Kulturalnych (PeUK), w tym:</strong> </p><ul><li>Katalog e-usług kulturalnych,< /li><li>Informacyjne serwisy kulturalne – podmiotowe, tematyczne, lokalne (powiatowe, gminne),</li> <li>Regionalny katalog obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych,</li> <li>Aplikacje wspomagające działanie zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej (zapewniające innowacyjną formułę działania),< /li><li>Aplikacje narzędziowe do integracji z innymi portalami regionalnymi i serwisami informacji kulturalnej,< /li></ul><p><strong>6. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Systemu cyfrowego znakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz eksponatów muzealnych (SCZO), w tym:</strong> </p><ul><li>Aplikacje nawigacyjne po obszarach i obiektach kultury dla mobilnych urządzeń typu PDA oraz telefonów komórkowych z funkcją GPS,</li><li>Aplikacje e-przewodników po eksponatach obiektów kultury (muzeach) dla mobilnych urządzeń typu PDA oraz telefonów komórkowych,< /li><li>Opracowanie e-informacji kulturalnej w zakresie 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z ich wizualizacją na interaktywnych mapach cyfrowych,</li> <li>Uruchomienie 4 usług transakcyjnych świadczonych drogą elektroniczną na potrzeby klienta produktów i wydarzeń kulturalnych: udzielania akredytacji,  rezerwacji biletów,  zamawiania oraz sprzedaży produktów (np. usług, biletów),  zamawianie i dostarczanie w postaci cyfrowej raportów z bazy danych,</li>< /ul><p><strong>7. Oznakowanie cyfrowe 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo przez opracowanie komunikatów wizualnych i głosowych wywoływanych automatycznie dla znajdujących się w pobliżu danego obszaru/obiektu użytkowników aplikacji nawigacyjnych SCZO w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych z funkcją GPS,</strong> </p><p><strong>8. Oznakowanie cyfrowe 2600 eksponatów w 10 obiektach kultury przez opracowanie komunikatów głosowych dostępnych osób będących w trakcie zwiedzania obiektu (np. muzeum) – użytkowników aplikacji SCZO w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych,< /strong></p>< p><strong>9. Dostawa, instalacja oraz wdrożenie sprzętu elektronicznego dla obiektów kultury oraz redaktorów e-informacji: </strong></p><ul><li>3 infomatów i 2 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla ośrodka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie</li><li>2 infomatów i 3 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie,</li><li>dla redaktorów e-informacji – 15 notebooków, 35 netbooków, 10 kamer cyfrowych, 7 aparatów fotograficznych, 15 urządzeń nawigacyjno-informacyjnych GPS, 25 odbiorników GPS z pamięcią trasy, 100 pamięci flash 8GB, 20 aparatów telefonicznych VoIP, 5 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, faks), 5 drukarek laserowych kolorowych, 2 skanerów dokumentów, 1 kompletu okablowania i akcesoriów.< /li></ul><p>Model Procesowy Realizacji Projektu Projekt został przygotowany i będzie realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 (Akronim utworzony na podstawie angielskiej nazwy: PRojects IN Controlled Environments – Projekty w sterowalnych środowiskach) .</p><p>PRINCE2 jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami. Zastosowanie metody zarządzania projektami PRINCE2 zapewnia skuteczną i efektywną realizację projektu oraz kompleksowe podejście do wszystkich kwestii z tym związanych. Przyczynia się tym samym do wzmocnienia wykonalności organizacyjnej projektu. Plan projektu Plan Projektu został opracowany w rygorach metodologii PRINCE2.</p>< p><strong>Przyjęto następujące kamienie milowe:</strong> </p><ul><li>08.03.2010r. – Zakończenie opracowania dokumentacji projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu;</li> <li>31.12.2010r. – Zakończenie analiz oraz kontraktowania wykonawców zaplanowanych dostaw i usług;</li>< li>31.12.2011r. – Wdrożenie regionalnego systemu e-informacji kulturalnej w podstawowym zakresie;</li> <li>30.06.2012r. – Uruchomienie cyfrowego systemu znakowania obszarów i obiektów kulturowych;< /li><li>30.09.2013r. – Zakończenie realizacji wszystkich zaplanowanych produktów inwestycyjnych projektu. Dokumenty analityczne i zakres Projektu opracowano na podstawie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020,</li> </ul><p><i>Zapraszamy państwa do dokładnego zapoznania się z projektem na stronie lidera projektu </i><a href="http:// www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod= /012/013"><i> http://www.fiiz.pl/ index.jsp?bipkod=/012/013< /i></a><i>.<br /><br /></i></p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93" /></p> 
Skasowano:  
 Dodano: <a href="">Szlakiem Emmy i Marcela – industrialne atrakcje Radlina</a>
 Dodano: <a role="link" href="/szlakiem- emmy-i-marcela- industrialne- atrakcje-radlina/">Link do podstrony projektu</a>
 Dodano: <a href="">Regionalny system e-informacji Kulturalnej</a>
 Dodano: <a role="link" href="/regionalny- system-e-informacji- kulturalnej/">Link do podstrony projektu</a>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:22
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.