Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lipca 2020 o 09:16:36. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM

Projekt “Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”

Projekt pn. „Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” realizowany był w 2015 roku w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku oraz z Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA z siedzibą w Rybniku.

Cel projektu:

Poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w Radlinie poprzez wdrożenie wybranych 6 obszarów opisanych w „Modelu współpracy…” oraz ich upowszechnienie w pozostałych gminach powiatu wodzisławskiego.

Projekt zakładał organizację warsztatów mających na celu poprawę dialogu międzysektorowego w Radlinie. Warsztaty byłyotwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Praca odbywała się w grupach roboczych w następujących tematach:

  • konsultowanie projektów aktów normatywnych
  • ocena realizacji polityk i programów
  • realizacja zadań publicznych – formy finansowe
  • realizacja zadań publicznych – formy niefinansowe
  • system wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo
  • wspieranie procesów integracji sektora ng

PROJEKT “OD PARTNERSTWA DO KOOPERACJI”

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka, zrealizowało projekt innowacyjny testujący PI „Od partnerstwa do kooperacji”. Celem projektu było wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Innowacyjny projekt testowany był na 16 polskich samorządach. Wśród nich, obok Warszawy, Łodzi, czy Świnoujścia, był również Radlin.

Na czym polegało testowanie?

W ramach projektu Jednostki Testujące otrzymały wsparcie obejmujące cały proces wdrażania zmiany, nad którym czuwał indywidualny doradca oraz cały zespół projektowy. Przeprowadzone zostały  m.in. spotkania informacyjne oraz szczegółowe szkolenia dla JST i NGO, w celu wzmocnienia potencjału zarówno samorządów jak i organizacji. Finalny poradnik, który był efektem wspólnej pracy i doświadczeń Jednostek Testujących wysłany został  do wszystkich gmin w Polsce, aby każdy mógł skorzystać z wypracowanych rozwiązań.

Równocześnie prowadzono kampanię informacyjną i promocyjną modelu.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lipca 2020 o 09:16:36. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

20 lipca 2020 o 09:16:36Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3> MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM</h3>Bez zmian: <h3> MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM</h3>
Bez zmian: <p><strong>Projekt “Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”< /strong></p><p>Projekt pn. „Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” realizowany był w 2015 roku w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku oraz z Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA z siedzibą w Rybniku.</p>Bez zmian: <p><strong>Projekt “Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”< /strong></p><p>Projekt pn. „Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” realizowany był w 2015 roku w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku oraz z Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA z siedzibą w Rybniku.</p>
Bez zmian: <h5>Cel projektu:</h5>Bez zmian: <h5>Cel projektu:</h5>
Bez zmian: <p>Poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w Radlinie poprzez wdrożenie wybranych 6 obszarów opisanych w „Modelu współpracy…” oraz ich upowszechnienie w pozostałych gminach powiatu wodzisławskiego.< /p><p>Projekt zakładał organizację warsztatów mających na celu poprawę dialogu międzysektorowego w Radlinie. Warsztaty byłyotwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych.<br />Praca odbywała się w grupach roboczych w następujących tematach:</p><ul><li style="font-weight: 400;">konsultowanie projektów aktów normatywnych</li><li style="font-weight: 400;">ocena realizacji polityk i programów</li><li style="font-weight: 400;">realizacja zadań publicznych – formy finansowe</li><li style="font-weight: 400;">realizacja zadań publicznych – formy niefinansowe</li><li style="font-weight: 400;">system wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo</li><li style="font-weight: 400;">wspieranie procesów integracji sektora ng</li></ul><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/NGO4.gif" alt="" width="710" height="193" /></p>Bez zmian: <p>Poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w Radlinie poprzez wdrożenie wybranych 6 obszarów opisanych w „Modelu współpracy…” oraz ich upowszechnienie w pozostałych gminach powiatu wodzisławskiego.< /p><p>Projekt zakładał organizację warsztatów mających na celu poprawę dialogu międzysektorowego w Radlinie. Warsztaty byłyotwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych.<br />Praca odbywała się w grupach roboczych w następujących tematach:</p><ul><li style="font-weight: 400;">konsultowanie projektów aktów normatywnych</li><li style="font-weight: 400;">ocena realizacji polityk i programów</li><li style="font-weight: 400;">realizacja zadań publicznych – formy finansowe</li><li style="font-weight: 400;">realizacja zadań publicznych – formy niefinansowe</li><li style="font-weight: 400;">system wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo</li><li style="font-weight: 400;">wspieranie procesów integracji sektora ng</li></ul><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/NGO4.gif" alt="" width="710" height="193" /></p>
Bez zmian: <h3>PROJEKT “OD PARTNERSTWA DO KOOPERACJI”</h3>Bez zmian: <h3>PROJEKT “OD PARTNERSTWA DO KOOPERACJI”</h3>
Bez zmian: <p>Centrum Inicjatyw Obywatelskich, jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka, zrealizowało projekt innowacyjny testujący <strong>PI „Od partnerstwa do kooperacji”.</strong> Celem projektu było wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Innowacyjny projekt testowany był na 16 polskich samorządach. Wśród nich, obok Warszawy, Łodzi, czy Świnoujścia, był również Radlin.</p>Bez zmian: <p>Centrum Inicjatyw Obywatelskich, jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka, zrealizowało projekt innowacyjny testujący <strong>PI „Od partnerstwa do kooperacji”.</strong> Celem projektu było wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Innowacyjny projekt testowany był na 16 polskich samorządach. Wśród nich, obok Warszawy, Łodzi, czy Świnoujścia, był również Radlin.</p>
Bez zmian: <h5>Na czym polegało testowanie?</h5>Bez zmian: <h5>Na czym polegało testowanie?</h5>
Skasowano: <p>W ramach projektu Jednostki Testujące otrzymały wsparcie obejmujące cały proces wdrażania zmiany, nad którym czuwał indywidualny doradca oraz cały zespół projektowy. Przeprowadzone zostały  m.in. spotkania informacyjne oraz szczegółowe szkolenia dla JST i NGO, w celu wzmocnienia potencjału zarówno samorządów jak i organizacji. Finalny poradnik, który był efektem wspólnej pracy i doświadczeń Jednostek Testujących wysłany został  do wszystkich gmin w Polsce, aby każdy mógł skorzystać z wypracowanych rozwiązań.< /p><p>Równocześnie prowadzono kampanię informacyjną i promocyjną modelu.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/co-z-tą.png" alt="" width="686" height="91" /></p>Dodano: <p>W ramach projektu Jednostki Testujące otrzymały wsparcie obejmujące cały proces wdrażania zmiany, nad którym czuwał indywidualny doradca oraz cały zespół projektowy. Przeprowadzone zostały  m.in. spotkania informacyjne oraz szczegółowe szkolenia dla JST i NGO, w celu wzmocnienia potencjału zarówno samorządów jak i organizacji. Finalny poradnik, który był efektem wspólnej pracy i doświadczeń Jednostek Testujących wysłany został  do wszystkich gmin w Polsce, aby każdy mógł skorzystać z wypracowanych rozwiązań.< /p><p>Równocześnie prowadzono kampanię informacyjną i promocyjną modelu.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/co-z-tą.png" alt="" width="686" height="91" /></p>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:22
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Wersja utworzona

20 lipca 2020 o 09:16:36Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3> MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM</h3>Bez zmian: <h3> MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM</h3>
Bez zmian: <p><strong>Projekt “Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”< /strong></p><p>Projekt pn. „Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” realizowany był w 2015 roku w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku oraz z Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA z siedzibą w Rybniku.</p>Bez zmian: <p><strong>Projekt “Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”< /strong></p><p>Projekt pn. „Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” realizowany był w 2015 roku w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku oraz z Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA z siedzibą w Rybniku.</p>
Bez zmian: <h5>Cel projektu:</h5>Bez zmian: <h5>Cel projektu:</h5>
Bez zmian: <p>Poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w Radlinie poprzez wdrożenie wybranych 6 obszarów opisanych w „Modelu współpracy…” oraz ich upowszechnienie w pozostałych gminach powiatu wodzisławskiego.< /p><p>Projekt zakładał organizację warsztatów mających na celu poprawę dialogu międzysektorowego w Radlinie. Warsztaty byłyotwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych.<br />Praca odbywała się w grupach roboczych w następujących tematach:</p><ul><li style="font-weight: 400;">konsultowanie projektów aktów normatywnych</li><li style="font-weight: 400;">ocena realizacji polityk i programów</li><li style="font-weight: 400;">realizacja zadań publicznych – formy finansowe</li><li style="font-weight: 400;">realizacja zadań publicznych – formy niefinansowe</li><li style="font-weight: 400;">system wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo</li><li style="font-weight: 400;">wspieranie procesów integracji sektora ng</li></ul><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/NGO4.gif" alt="" width="710" height="193" /></p>Bez zmian: <p>Poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w Radlinie poprzez wdrożenie wybranych 6 obszarów opisanych w „Modelu współpracy…” oraz ich upowszechnienie w pozostałych gminach powiatu wodzisławskiego.< /p><p>Projekt zakładał organizację warsztatów mających na celu poprawę dialogu międzysektorowego w Radlinie. Warsztaty byłyotwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych.<br />Praca odbywała się w grupach roboczych w następujących tematach:</p><ul><li style="font-weight: 400;">konsultowanie projektów aktów normatywnych</li><li style="font-weight: 400;">ocena realizacji polityk i programów</li><li style="font-weight: 400;">realizacja zadań publicznych – formy finansowe</li><li style="font-weight: 400;">realizacja zadań publicznych – formy niefinansowe</li><li style="font-weight: 400;">system wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo</li><li style="font-weight: 400;">wspieranie procesów integracji sektora ng</li></ul><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/NGO4.gif" alt="" width="710" height="193" /></p>
Bez zmian: <h3>PROJEKT “OD PARTNERSTWA DO KOOPERACJI”</h3>Bez zmian: <h3>PROJEKT “OD PARTNERSTWA DO KOOPERACJI”</h3>
Bez zmian: <p>Centrum Inicjatyw Obywatelskich, jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka, zrealizowało projekt innowacyjny testujący <strong>PI „Od partnerstwa do kooperacji”.</strong> Celem projektu było wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Innowacyjny projekt testowany był na 16 polskich samorządach. Wśród nich, obok Warszawy, Łodzi, czy Świnoujścia, był również Radlin.</p>Bez zmian: <p>Centrum Inicjatyw Obywatelskich, jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka, zrealizowało projekt innowacyjny testujący <strong>PI „Od partnerstwa do kooperacji”.</strong> Celem projektu było wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Innowacyjny projekt testowany był na 16 polskich samorządach. Wśród nich, obok Warszawy, Łodzi, czy Świnoujścia, był również Radlin.</p>
Bez zmian: <h5>Na czym polegało testowanie?</h5>Bez zmian: <h5>Na czym polegało testowanie?</h5>
Skasowano: <p>W ramach projektu Jednostki Testujące otrzymały wsparcie obejmujące cały proces wdrażania zmiany, nad którym czuwał indywidualny doradca oraz cały zespół projektowy. Przeprowadzone zostały  m.in. spotkania informacyjne oraz szczegółowe szkolenia dla JST i NGO, w celu wzmocnienia potencjału zarówno samorządów jak i organizacji. Finalny poradnik, który był efektem wspólnej pracy i doświadczeń Jednostek Testujących wysłany został  do wszystkich gmin w Polsce, aby każdy mógł skorzystać z wypracowanych rozwiązań.< /p><p>Równocześnie prowadzono kampanię informacyjną i promocyjną modelu.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/co-z-tą.png" alt="" width="686" height="91" /></p>Dodano: <p>W ramach projektu Jednostki Testujące otrzymały wsparcie obejmujące cały proces wdrażania zmiany, nad którym czuwał indywidualny doradca oraz cały zespół projektowy. Przeprowadzone zostały  m.in. spotkania informacyjne oraz szczegółowe szkolenia dla JST i NGO, w celu wzmocnienia potencjału zarówno samorządów jak i organizacji. Finalny poradnik, który był efektem wspólnej pracy i doświadczeń Jednostek Testujących wysłany został  do wszystkich gmin w Polsce, aby każdy mógł skorzystać z wypracowanych rozwiązań.< /p><p>Równocześnie prowadzono kampanię informacyjną i promocyjną modelu.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/co-z-tą.png" alt="" width="686" height="91" /></p>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:22
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.