Projekt realizowany przez Miasto Radlin oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS od 01.09.2012r. do 28.02.2013r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dotacji: 34 020,00 zł.
 Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych w Radlinie.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. WARSZTATY (wrzesień – grudzień 2012)

Cykl 6 warsztatów (każdy po 8 godzin szkoleniowych); w każdym wzięło udział 15 uczestników.

  • Warsztaty kreatywności i umiejętności społecznych. Celem warsztatu była integracja grupy oraz zwiększenie ich umiejętności twórczego myślenia, pracy w zespole.
  • Warsztaty dziennikarskie. Celem warsztatu było ukazanie roli mediów w społeczeństwach demokratycznych, omówienie dziennikarstwa internetowego i obywatelskiego oraz najpopularniejszych form dziennikarskich. Zorganizowana została wizyta studyjna w jednej z lokalnych redakcji, dzięki której możliwe było przybliżenie warunków pracy i atmosfery zespołów dziennikarskich.
  • Warsztaty Web 2.0. W trakcie warsztatu omówione zostały trendy w internecie związane ze sposobami nowego wykorzystanie jego dotychczasowych zasobów oraz formy stymulowania aktywności obywatelskiej poprzez blogosferę i serwisy społecznościowe. Uczestnicy warsztatu poznali zasady tworzenia treści do internetu oraz podstawy obsługi platform blogowych.
  • Warsztaty redaktorskie. W trakcie tego bloku zajęć nastąpiło ustalenie celów serwisu, określenie struktury i zasad funkcjonowania redakcji. Nakreślony został także plan organizacji pracy i podział zadań. Uczestnicy poznali na nich również podstawy prawa prasowego (prawo autorskie, cytat, autoryzacja).
  • Warsztat doskonalenia umiejętności dziennikarskich. Celem warsztatu była nauka podstawowych form dziennikarskich, takich jak notatka prasowa, felieton, reportaż oraz zwiększenie precyzja pisania. Omówione zostały również zasady korekty tekstów.
  • Warsztaty multimedialne.Ostatni blok zajęć został poświęcony roli obrazu i dźwięku w procesie odczytywania i przyswajania informacji. Uczestnicy poznali także zasady obróbki fotografii i wideo oraz nauczą się obsługi bezpłatnych narzędzi online służących tworzeniu i edytowaniu grafiki, wideo.

2. PORTAL (luty 2013)

W ramach projektu powstał portal redagowany przez młodych mieszkańców Radlina www.crazy.radlin.pl , którego odbiorcami są ich rówieśnicy oraz wszystkie osoby zainteresowane kulturą, lokalnymi inicjatywami młodzieżowymi, dziennikarstwem obywatelskim, inicjatywami artystycznymi, nurtem sztuki niezależnej oraz szeroko pojmowanym życiem miasta. Autorami tekstów są młodzi mieszkańcy Radlina bezpośrednio związani z projektem, a także wszystkie osoby zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim. Serwis jest zintegrowany z portalami społecznościowymi i został wzbogacony w możliwość komentowania artykułów, udzielania porad oraz dyskusje internautów.

Uroczyste otwarcie portalu odbyło się 14 lutego 2013, podczas specjalnego Koncertu Walentynkowego, na którym wystąpiły zespoły reggae, m.in. Sari Ska Band i Ras Luta. Na spotkaniu zaprezentowany został portal, przedstawiono jego redakcję i zasady jego działania.