OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Urodzenia, małżeństwa, zgony

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 22 marca, 2018 @ 14:22.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

 

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

 

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.

 

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

 

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

 

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

 

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

 

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)

 

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

 

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

 

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 

Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 27 marca, 2018 @ 8:11 przez Patryk Matuszczyk
  • Wersja utworzona dnia 22 marca, 2018 @ 14:22 przez Patryk Matuszczyk
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

22 marca, 2018 @ 14:22Aktualna wersja
  <p id = "Title" >
  Wybierz sprawę
  </p>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52514&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52514&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52515&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52515&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52518&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52518&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Sprostowanie aktu stanu cywilnego Sprostowanie aktu stanu cywilnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52519&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52519&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52516&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52516&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52517&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52517&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52520&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52520&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52521&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52521&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52522&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52522&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52523&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52523&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52534&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52534&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r. Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52533&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52533&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą) Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52532&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52532&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52530&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52530&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny) Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52531&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52531&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy) Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52529&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52529&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52527&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52527&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody) Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52524&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52524&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52526&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52526&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52525&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52525&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52528&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 52528&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 124

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.