Skip to content
Po pierwszej Sesji: Agata Strójwąs nową Przewodniczącą Rady Miasta

Po pierwszej Sesji: Agata Strójwąs nową Przewodniczącą Rady Miasta

6 maja odbyła się pierwsza Sesja nowej Rady Miejskiej w Radlinie. Ślubowanie złożyli nowi radni oraz nowy Burmistrz Radlina – Zbigniew Podleśny, który jednocześnie poinformował o wyborze na swojego zastępcę Marcina Króla, dotychczasowego naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii. Nową przewodniczącą Rady Miasta została Agata Strójwąs a wiceprzewodniczącym – Adam Cyran.

Od lewej (górny rząd): Zbigniew Podleśny – Burmistrz Radlina, Mirosław Hink, Marcin Podleśny, Adam Cyran – Wiceprzewodniczący Rady, Krzysztof Kąsik, Szymon Gołdyn, Wiesław Polnik, Piotr Hetman, Marcin Król – Wiceburmistrz Radlina
Dolny rząd, od lewej: Maria Jackson, Ewa Szulik, Ewa Trzeciok, Agata Strójwąs – Przewodnicząca Rady, Grażyna Brachman, Beata Klima, Ewa Kubica, Barbara Surma.

Po złożonym ślubowaniu nowy Burmistrz Radlina podziękował swojej poprzedniczce i wszystkim poprzednim radnym miejskim
– Dziękuję Pani Burmistrz Barbarze Magierze za jej pracę i poświęcenie dla dobra naszej wspólnoty. Dziedzictwo jej dokonań i dokonań rad miejskich poprzednich kadencji będziemy rozwijać – mówił Zbigniew Podleśny.

Zapowiedział także kto w najbliższych latach będzie najbliższym współpracownikiem nowego burmistrza.
– Moim zastępcą będzie mój wieloletni współpracownik, profesjonalista, człowiek kompetentny, którego wielu z Państwa dobrze zna. To Pan Marcin Król.

Podczas sesji obecna była również ustępująca Burmistrz, Barbara Magiera, która w symboliczny sposób przekazała „insygnia” władzy samorządowej swojemu następcy – łańcuch kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (którym jednocześnie jest burmistrz miasta) oraz figurę Świętej Barbary.

Radni wyłonili także władze w samej Radzie Miejskiej. Po Gabrieli Chromik, która przez ostatnie lata kierowała pracami Rady, nową przewodniczącą została Agata Strójwąs. Jej zastępcą został Adam Cyran.

Wybrano także składy poszczególnych komisji działających przy Radzie Miejskiej. I tak, w skład Komisji Infrastruktury weszli: Piotr Hetman (Przewodniczący), Wiesław Polnik (Wiceprzewodniczący), Mirosław Hink, Krzysztof Kąsik i Marcin Podleśny.

W skład Komisji ds. Społecznych weszli: Ewa Szulik (Przewodnicząca), Grażyna Brachman (Wiceprzewodnicząca), Barbara Surma, Szymon Gołdyn oraz Maria Jackson.

Komisja Budżetu w nowej kadencji to: Ewa Trzeciok (Przewodnicząca), Ewa Kubica (Wiceprzewodnicząca), Agata Strójwąs, Adam Cyran i Beata Klima.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji to: Mirosław Hink, (przewodniczący) Ewa Szulik, (wiceprzewodnicząca) Piotr Hetman, Ewa Trzeciok, Beata Klima.

Komisja Rewizyjna: Barbara Surma (Przewodnicząca), Szymon Gołdyn (Wiceprzewodniczący), Grażyna Brachman, Wiesław Polnik i Marcin Podleśny.Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu