Skip to content
Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków EPBD: najważniejsze wymogi

Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków EPBD: najważniejsze wymogi

Zgodnie z porozumieniem zawartym 7 grudnia 2023 roku przez Radę UE i Parlament Europejski ws. nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków EPBD (ang.) Energy Performance of Buildings Directive), wycofanie się z paliw kopalnych w budynkach stanie się faktem już w 2040 roku.

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy uchwalonej w 2010 roku. Dyrektywa budynkowa jest częścią pakietu „Gotowi na osiągnięcie celu 55%”, który ma zrealizować obowiązkowy unijny cel klimatyczny. Jest nim ograniczenie emisji emisji gazów cieplarnianych w UE o, co najmniej, 55 proc. (do 2030 roku, w stosunku do poziomu z 1990 roku) przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej budynków w UE o co najmniej 55% do 2030 r.

Głównym celem dyrektywy jest wywołanie fali renowacji budynków w UE oraz zintensyfikowanie działań proklimatycznych w tym sektorze. Aby to osiągnąć, niezbędna jest modernizacja od 15 do 30 proc. najmniej efektywnych budynków do 2030 r. oraz eliminacja źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych do 2040 r.

Nowe przepisy mają na celu eliminację źródeł ogrzewania opartych na paliwach kopalnych. Docelowo UE zamierza wyeliminować emisje z wszystkich budynków.

Od 2040 roku z eksploatacji mają zostać wycofane kotły na gaz (i inne paliwa kopalne), a od 2030 roku nie będzie więc można ich instalować w nowych budynkach. Piece na gaz i węgiel będą zakazane w nowych domach jednorodzinnych i innych budynkach będących własnością prywatną, np. blokach oddawanych przez dewelopera.

Zmiany dotyczyć będą również starych budynków. Powstałe przed wejściem w życie dyrektywy budynki będą musiały być stopniowo modernizowane.

Ponieważ nowe prawo to dyrektywa, poszczególne kraje członkowskie będą musiały określić szczegółowe środki dotyczące wycofywania paliw kopalnych w procesie ogrzewania i chłodzenia, tak aby do 2040 roku całkowicie wycofywać kotły zasilane paliwami kopalnymi.

 

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu