Skip to content
Sezon grzewczy 2023/24. Ile dzieci zachoruje tej zimy przez smog?

Sezon grzewczy 2023/24. Ile dzieci zachoruje tej zimy przez smog?

Co roku smog przyczynia się do śmierci ok. 48 tysięcy Polaków. W Polsce wielokrotnie przekraczane są dopuszczalne limity stężeń szkodliwych dla ludzi zanieczyszczeń powietrza: pyłów zawieszonych, tlenków azotu czy rakotwórczego benzo(a)pirenu. Ich wdychanie prowadzi do przedwczesnych zgonów oraz chorób wielu organów i układów ciała – od chorób skóry, układu oddechowego, układu krążenia, nowotworów po problemy zdrowia psychicznego. Stopień narażenia na choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza nie jest równy – dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze czy osoby przewlekle chore są szczególnie wrażliwe na oddziaływanie smogu.

Jako że większość zanieczyszczeń powietrza w Polsce powstaje w wyniku spalania węgla w domowych piecach, najgorsza sytuacja rozpoczyna się na przełomie października i listopada – wraz z początkiem sezonu grzewczego. Mimo że nie każdy ogrzewa dom wysokoemisyjnym paliwem, wszyscy oddychamy tym samym powietrzem.

Co to jest SMOG i jak powstaje?

Smog to zjawisko utrzymywania się nad danym obszarem wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w wyniku pojawienia się niekorzystnych warunków pogodowych i wzmożonej emisji zanieczyszczeń. Jego głównymi przyczynami są min. spalanie paliw złej jakości (np. mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna, śmieci) i spaliny samochodowe. Do powietrza dostaje się wówczas ogromna ilość toksycznych substancji, min. pyłów zawieszonych (PM2,5, PM10), SO2 (dwutlenek siarki), NOX (tlenki azotu), CO (tlenek węgla), B(a)P (benzo(a)piren).

Główne źródła zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 w województwie śląskim to*:


W rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej (pod względem stężenia pyłu PM2,5) znalazło się aż 36 polskich miast. 13 z nich znajduje się w województwie śląskim.* Częścią planu, który ma na celu poprawę jakości powietrza w województwie śląskim jest uchwała antysmogowa** zakazująca spalania paliw złej jakości

*WHO Global Ambient Air Quality Database, https://www.who.int/airpollution/data/cities/en/

** Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Ślaskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Jak przeciwdziałać SMOGOWI?

Każdy mieszkaniec województwa śląskiego może przyczynić się do zmiany powietrza na dobre. Daj przykład innym i wprowadź proste, ekologiczne nawyki do swojego codziennego trybu życia i pokaż, że zmiana jest możliwa! Poniżej kilka sposobów do zastosowania od zaraz!

Jakość powietrza – zachowania prozdrowotne i ekologiczne

Działania ekologiczne mają ogromną moc sprawczą, ale nie wystarczy tylko o nich mówić czy pisać. Ważne są realne działania. Oto kilka prostych wskazówek, jak być bardziej „eko”:

  • nie pal śmieci, pamiętaj, że głównymi źródłami smogu są gospodarstwa domowe,
  • wymień swój domowy piec na urządzenie spełniające obowiązujące normy i używaj tylko opału dobrej jakości,
  • zmień źródło ciepła na bardziej ekologiczne, system ciepłowniczy, odnawialne źródła energii, urządzenia zasilane gazem, olejem opałowym,
  • zadbaj o termomodernizację budynku – skorzystaj z dofinansowania np. na wymianę źródeł ciepła,
  • postaraj się ograniczyć palenie w kominku,
  • sprawdzaj stan powierza i ogranicz wychodzenie z domu kiedy stężenia zanieczyszczeń przekraczają normy,
  • rozważ kupno oczyszczacza powietrza,
  • otaczaj się roślinami oczyszczającymi powietrze,
  • zaopatrz się w maskę przeciwpyłową i używaj jej poza domem,
  • dziel się wiedzą w Internecie (własne treści oraz polubienia i udostępnienia).

Gdy zawartość szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym przekracza dopuszczalne normy zaleca się pozostanie w domu oraz ograniczenie wietrzenia pomieszczeń do minimum.

Platforma i aplikacja mobilna slaskiesmogstop.pl opracowane w ramach projektu InfoSMOG-MED dostarczą użytkownikom wyczerpujących informacji na temat aktualnej i prognozowanej jakości powietrza. Powiązane są one z systemem mapowania zdrowotnego i komunikacji z placówkami leczniczymi. Poprzez aplikację użytkownik otrzyma spersonalizowane informacje o zagrożeniu smogiem w odniesieniu do płci, wieku i jednostek chorobowych.

Jakość powietrza dla miasta Radlina prezentowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta, pod adresem: https://miasto.radlin.pl/jakoscpowietrza/

Ponadto informacje nt. jakości powietrza sprawdzisz min.:

– w Internecie powietrze.katowice.wios.gov.pl oraz powietrze.gios.gov.pl

– w radio i telewizji podczas serwisów informacyjnych,

– na elektronicznych tablicach informacyjnych na przystankach.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu