Skip to content
Stawka śmieciowa – bez zmian. Limity na PSZOK również.

Stawka śmieciowa – bez zmian. Limity na PSZOK również.


Radlin utrzymuje stawkę tzw. opłaty śmieciowej na poziomie 33 zł od osoby, obowiązującą od 2022 roku. Oznacza to, że mieszkańcy miasta nadal będą płacić tę samą kwotę za gospodarowanie odpadami, co w poprzednich latach. Nie zostaną zatem wysłane do mieszkańców decyzje w tym temacie (decyzje wysyłane są w przypadku zmian kwoty).

Warto jednak przypomnieć w tym temacie równie ważne liczby związane z odpadami komunalnymi, czyli limity odpadów jakie można (bezkosztowo) przywieź do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz kwoty jakie obowiązują jeśli chcemy przywieźć więcej odpadów.

Opony samochodowe:

Na jedną nieruchomość lub lokal mieszkalny w Radlinie przypada limit 4 sztuk opon samochodowych rocznie. Przekroczenie tego limitu niesie ze sobą dodatkową opłatę w wysokości 10 zł brutto za każdą dodatkową oponę.

Odpady wielkogabarytowe:

Mieszkańcy Radlina mają do dyspozycji limit 500 kg odpadów wielkogabarytowych na rok na jedną nieruchomość lub lokal mieszkalny. W przypadku przekroczenia tego limitu, każdy dodatkowy kilogram podlega opłacie w wysokości 1 zł brutto.

Odpady remontowo-budowlane:

Jeśli chodzi o odpady remontowo-budowlane, na jedną nieruchomość lub lokal mieszkalny w mieście Radlin przypada limit 1000 kg na dwa lata. W przypadku przekroczenia tego limitu, każdy dodatkowy kilogram podlega opłacie w wysokości 0,60 zł brutto.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu