Skip to content
Konferencja „ChrońMY Dzieci” w Radlinie: Nowe Standardy Ochrony Małoletnich

Konferencja "ChrońMY Dzieci" w Radlinie: Nowe Standardy Ochrony Małoletnich

W dniu 18 stycznia br., w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, odbyła się konferencja pod hasłem „ChrońMY Dzieci”, skupiająca się na nowych przepisach mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony małoletnich. Wszystko to jest pokłosiem tragicznej historii Kamilka z Częstochowy z 2023. Wydarzenie objęła swym honorowym patronatem Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Burmistrz Radlina Barbara Magiera, otwierając konferencję, zaznaczyła, że miasto zawsze wspierało dzieci, co potwierdza fakt, że jako jedno z pierwszych w Polsce wpisało ochronę dzieci do miejskich dokumentów związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Część wykładową rozpoczęło wystąpienie adwokatki i mediatorki Kingi Martuszewskiej, która skupiła się na prawnych aspektach ochrony dzieci. Dzieliła się praktyczną wiedzą oraz opisywała autentyczne przypadki, w których dzieci były ofiarami przemocy rodzinnej. Jej prezentacja ukazała istotę zmian w prawie, ścisłego przestrzegania nowych przepisów, orz konieczność skutecznego reagowania na przypadki naruszania praw najmłodszych.

Patryk Błasik z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przybliżał uczestnikom tematykę cyberprzemocy, zwracając uwagę na nowe zagrożenia, jakie niosą ze sobą technologie. Jego prezentacja skłaniała do refleksji nad potrzebą skutecznej ochrony dzieci również w przestrzeni wirtualnej.

Aleksandra Kruszyńska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, przybliżała tematykę kryzysu dziecka pokrzywdzonego, ukazując istotę zrozumienia i wsparcia dla tych najbardziej potrzebujących. Dzięki tej prezentacji uczestnicy konferencji zyskali głębsze spojrzenie na kwestie związane z psychologicznym aspektem ochrony dzieci.

Dawid Brachmański z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, przybliżył natomiast uczestnikom nowe standardy ochrony małoletnich, rzucając światło na konkretne działania, które można podjąć, aby skutecznie chronić najmłodszych przed wszelkimi formami przemocy.

Konferencja „ChrońMY Dzieci” w Radlinie okazała się nie tylko miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także ważnym krokiem w kierunku budowy świadomego społeczeństwa, które skutecznie broni prawa i dobro najmłodszych obywateli. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas konferencji przełoży się na coraz lepsze standardy faktycznej ochrony dzieci i młodzieży

RELACJA Z WYDARZENIA NA YT:

https://www.youtube.com/live/ToGZt6hv6k8?si=FtIEJzSpa0QRsh9r

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu