Skip to content
Porady prawne w powiecie wodzisławskim w 2024 roku

Porady prawne w powiecie wodzisławskim w 2024 roku

Nieodpłatna pomoc prawna – na czym polega i komu przysługuje?
Od kilku lat Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim prowadzi na terenie powiatu sieć punktów, w których bezpłatnie można skorzystać z porad prawnych oraz mediacji. Poniżej garść informacji, na czym polega pomoc, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach.

Gdzie zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej?
Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim
(ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzisław Śląski – II piętro, pokój 225):
– poniedziałek: od godz. 08.00 do godz. 16.00
– wtorek: od godz. 10.00 do godz. 18.00 – środa: od godz. 10.00 do godz. 18.00
– czwartek: od godz. 09.00 do godz. 17.00
– piątek: od godz. 08.00 do godz. 16.00

Rydułtowskie Centrum Kultury (ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280
Rydułtowy – boczne wejście od strony kina):
– poniedziałek: 9:00-13:00,
– wtorek: 12:00-16:00,
– środa: 14:00-18:00,
– czwartek: 12:00-16:00,
– piątek: 12:00-16:00.

Urząd Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pszowska 534, 44-370
Pszów – punkt prowadzony przez „FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO”):
– poniedziałek: 10:00-14:00,
– wtorek: 8:00-12:00,
– środa: 13:00-17:00,
– czwartek:9:00-13:00,
– piątek: 10:00-14:00.

Centrum Usług Społecznych w Radlinie
(ul. Korfantego 87, 44-310 Radlin – wejście od ul. Pocztowej):
– poniedziałek: 13:00-17:00,
– wtorek: 13:00-17:00,
– środa: 9:00-13:00,
– czwartek: 13:00-17:00,
– piątek: 9:00-13:00.


Budynek „Oazy Aktywności” przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski):
– poniedziałek: 14:00-18:00,
– wtorek: 10:00-14:00,
– środa: 14:00-18:00.

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach (ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce):
– czwartek: 14:00-18:00,
– piątek: 10:00-14:00.

Jak umówić się na poradę?
Na porady należy się umawiać:
– telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51w godzinach obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (od poniedziałku do środy: 8:00 -15:00, czwartek: 8:00 – 17:00, piątek: 8:00 – 13:00) lub
– e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl.
Na wizytę do prawnika można zapisać się również poprzez stronę internetową zapisy-np.ms.gov.pl (https://zapisy-np.ms.gov.pl/)

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
Z nieodpłatnych porad prawnych i mediacji może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.
Przed uzyskaniem bezpłatnej porady należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie można pobrać w punkcie od prawnika i wypełnić na miejscu bezpośrednio przed poradą. Gdy porada dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej należy złożyć również oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie do Starostwa Powiatowego zaświadczenia o pomocy de minimis i informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.

Porady dla osób ze szczególnymi potrzebami
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna poza punktem(np. poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób), lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wówczas należy wypełnić wniosek o umówienie porady zdalnej (do pobrania na dole strony), który następnie trzeba przesłać elektronicznie na adres:pomocprawna@powiatwodzislawski.pl lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
– nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– nieodpłatną mediację, lub
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Czym jest mediacja i kto ją świadczy?
– mediacja jest pozasądową, dobrowolną, poufną i polubowną metodą rozwiązywania sporu, dzięki której strony, przy pomocy mediatora, dochodzą do porozumienia;
– mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody;
– przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, spadku itp.;
– korzyści wynikające z mediacji to m.in. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów procesu, zmniejszenie stresu związanego z konfliktem i sprawą sądową.
– nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których: sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub jeśli zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Stałe dyżury mediatorów na terenie powiatu wodzisławskiego:
– Centrum Usług Społecznych w Radlinie: poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00


– Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim: poniedziałek: 8.00 – 12.00, wtorek w godz. 14.00 – 18.00, środa w godz. 14.00 – 18.00.

Istnieje możliwość umówienia mediacji w dowolnym punkcie w ramach godzin dyżurów.
Szczegółowe informacje, w tym harmonogram dyżurów w punktach oraz wzór dokumentów do pobrania dostępne są na stronie https://www.powiatwodzislawski.pl/polecamy/punkty-bezplatnych-porad-prawnych%20

Do pobrania:
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. (https://www.powiatwodzislawski.pl/pliki/2024/01/LISTA-JEDNOSTEK-NIEODPLATNEGO-PORADNICTWA-w-2024-r-NA-STRONE.pdf)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu