Skip to content
Od stycznia 2024 wchodzi karta PSZOK !

Od stycznia 2024 wchodzi karta PSZOK !

Od stycznia 2024r. wprowadzamy do użytku karty identyfikacyjne dla mieszkańców Miasta Radlina, służące elektronicznej  ewidencji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Karty te zastąpią dotychczasowe papierowe oświadczenia o wytworzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK w Radlinie. Nowy system pozwoli usprawnić działanie PSZOK-u, zmniejszyć powstające niekiedy kolejki a także pomoże w dokładniejszym sprawdzaniu tego, kto oddaje odpady oraz weryfikowaniu obowiązujących limitów.

Karty PSZOK można będzie odbierać w Urzędzie Miasta Radlin od 27 grudnia 2023r. oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 2 stycznia 2024.

Karta PSZOK to zbliżeniowa karta posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do danej nieruchomości. Wydawana będzie tylko właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydane karty odbywać będzie się bezpłatnie. Karta przysługiwać będzie na każdy jeden budynek jednorodzinny oraz na każdy jeden lokal mieszkalny w bloku.

Dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie takiej karty możliwe będzie po zakończeniu wszystkich weryfikacji (w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji). O terminie odbioru karty mieszkaniec zostanie wówczas powiadomiony telefonicznie.

W systemie powiązanym z kartą znajdą się wszystkie dane dotyczące odpadów komunalnych przekazanych do PSZOK oraz wykorzystania limitu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych, a także opon. Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK-u umożliwia identyfikację zarówno właściciela nieruchomości jak i samej nieruchomości.

Należy pamiętać, że od dnia 2 stycznia 2024 roku odpady komunalne będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyłącznie po okazaniu karty użytkownika PSZOK (nie będą już stosowane oświadczenia o pochodzeniu odpadów)  a brak okazania karty pracownikowi PSZOK-u będzie stanowić podstawę do odmowy przyjęcia odpadów.

awers karty
rewers karty

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu