Skip to content
Kampania „Z głow@ w sieci 2.0”

Kampania „Z głow@ w sieci 2.0”

15 listopada 2023 r. rozpoczęliśmy w naszym mieście drugą edycję Kampanii „Z głow@ w sieci 2.0”. Jej celem jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych naszego miasta zagrożeń w cyberprzestrzeni i sposobów radzenia sobie z nimi.

W ramach całorocznej kampanii promować będziemy zachowania służące poprawie bezpieczeństwa w sieci oraz kształtować odpowiedzialne postawy młodych użytkowników Internetu. Zaangażowanie Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim (Patryk Błasik) , Komisariatu Policji w Radlinie (Jacek Palarz), METiS z Katowic (Aleksandra Boruta – Król), UM Radlin (Małgorzata Mokrosz) oraz dyrekcji i nauczycieli szkół służyć będzie budowaniu środowiska sprzyjającego wymianie dobrych praktyk i edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu