Skip to content
Otrzymaliśmy naukową ekspertyzę wyników badań pyłów z hałdy.

Otrzymaliśmy naukową ekspertyzę wyników badań pyłów z hałdy.

Otrzymaliśmy naukową ekspertyzę wyników badań pyłów z hałdy. Opracowanie stworzono w Polskiej Akademii Nauk (w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu).

Autorzy opracowania, pod przewodnictwem dr. inż. Krzysztofa Klejnowskiego, stwierdzili, że:

→ Badany materiał spełniał normy w zakresie dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w zakresie badanych metali w glebie, w odniesieniu do norm jakościowych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 1.09.2016 w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia ziemi.

→ Badany materiał pyłowy charakteryzował się zawartością związków chemicznych takich jak etylobenzen, ksyleny, toluen, benzo(a)antracen, benzo(b)fuoraten, benzo(k)fluoraten, dużą zawartością żelaza, czy też krzemu, które są charakterystyczne dla odpadów pochodzących z przemysłu energetycznego, oraz powstałych w procesie tzw. pirolizy (suchej destylacji, degradacji pod wpływem wysokiej temperatury) odpadów węglowych i łupków przywęglowych.

→ W zakresie norm dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, przekroczenia odnotowano w odniesieniu do fluorków oraz siarczanów. Wysoka zawartość tych jonów w pyle charakterystyczna jest dla popiołów energetycznych.

→ W odniesieniu do norm ujętych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, test wymywalności próbki pokazał dwukrotne przekroczenie normy zawartości siarczanów. Badanie nie wykazało przekroczeń zawartości metali ciężkich.

Uwaga! Badanie dotyczy zawartości pobranych próbek. Z uwagi na brak możliwości określenia stężenia substancji w powietrzu w czasie zdarzenia, nie jest możliwa dokładna ocena zagrożenia zdrowotnego.

– Jednakże analiza składu frakcyjnego uwolnionego materiału wskazuje na potencjalnie wysoki udział frakcji respirabilnych, co przy przedstawionej charakterystyce pyłów może przy długiej ekspozycji (powtarzających się incydentach) wpływać negatywnie na zdrowie osób narażonych na bezpośrednie oddziaływanie tej kategorii pyłów – czytamy w opracowaniu.

Twórcy dokumentu sugerują i zalecają stałe monitorowanie stężeń i depozycji pyłów w rejonie granicy działalności przemysłowej i zabudowy mieszkaniowej. W Radlinie już pojawiło się specjalistyczne laboratorium mobilne z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Oprócz ekspertyzy PAN próbki pyłu wysłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wartości pomiarów są podobne, jednak opracowanie nie zawiera interpretacji ani ekspertyzy – będziemy publikować je po uzupełnieniu informacji o podobne wytłumaczenie wartości, jak w przypadku dokumentu z PAN.


Poniżej publikujemy treść ekspertyzy PAN. W najbliższym czasie chcemy – w porozumieniu ze środowiskiem naukowym – spróbować przybliżyć mieszkańcom informacje zawarte w ekspertyzie językiem jak najbardziej zrozumiałym, wraz z zaleceniami co każdy mieszkaniec w obliczu takiego zagrożenia może zrobić aby minimalizować negatywny wpływ zdrowotny.
Do sprawy będziemy wracać a wszelkie informacje w temacie hałdy radlińskiej i pyłów publikujemy na naszej miejskiej stronie internetowej, oraz w mediach społecznościowych.

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu