Skip to content
Pozyskaliśmy 1 300 000 zł  na remont Przedszkola!

Pozyskaliśmy 1 300 000 zł na remont Przedszkola!

Pozyskaliśmy 1 300 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola Publicznego nr 2 im Jasia i Małgosi w Radlinie na terenie osiedla familoków Kolonia Emma w Radlinie❤
To kolejny, ważny krok na drodze do rewitalizacji miasta oraz tego wyjątkowego miejsca, jakim jest Emma!

W ramach projektu planuje się wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynku zabytkowego przedszkola (wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków). Prace będą polegały m.in. na zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu naszego zabytku, zahamowaniu jego destrukcji, wykonanie odpowiednich izolacji, drenażu oraz osuszenie.


Planowane jest także wykonanie tynków renowacyjnych oraz przywrócenie właściwego stanu technicznego elementów budynku.
Modernizacji poddana zostanie instalacja przeciwpożarowa a sam
budynek ma zostać jeszcze lepiej przystosowany do wymagań bezpieczeństwa pożarowego

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu