Skip to content
Przebudowa ul. Głożyńskiej !

Przebudowa ul. Głożyńskiej !

Ważna informacja, nie tylko dla mieszkańców ul. Głożyńskiej w Radlinie. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. wyłania aktualnie wykonawcę inwestycji przebudowy tej drogi. Planowany koszt to ok. 5 mln zł, przy czym blisko połowa to środki z funduszu rozwoju dróg. Resztę pokryją po połowie Powiat Wodzisławski i Miasto Radlin.

Pracami objęty będzie odcinek od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody, czyli w stronę Rydułtów.
Planowana jest kompleksowa modernizacja jezdni, wybudowanie chodnika i odwodnienie całości drogi.

Przebudowane będzie także samo skrzyżowanie, które dodatkowo zyska sygnalizację świetlną.


Więcej: https://www.powiatwodzislawski.pl/glozynska-w-radlinie-do-remontu.html

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu