Skip to content
„Śląskie SMOGSTOP”

„Śląskie SMOGSTOP”

Zachęcamy do zapoznania się z platformą „Śląskie SMOGSTOP”.

Jest to cyfrowa platforma wraz z aplikacją mobilną z dostępem do obecnego i prognozowanego stanu jakości powietrza wraz z powiązanym systemem mapowania zdrowotnego i komunikacji z podmiotami leczniczymi. Powstała ona w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWSL) ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS) oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU).

Platforma „Śląskie SMOGSTOP” to przede wszystkim źródło informacji dla użytkowników o obecnej i prognozowanej jakości powietrza oraz o prognozowanym poziomie zagrożeń zdrowotnych dla użytkowników (Strona główna) oraz Baza wiedzy dotycząca tej tematyki.

Zawiera ona informacje obejmujące m.in.:

  • krótkoterminową prognozę jakości powietrza (indeks jakości powietrza, stężenia NOx, SO2, PM10, PM2,5 oraz wielkość emitowanego ładunku NOx, SO2, PM10, PM2,5),
  • informacje o prognozowanych warunkach meteorologicznych (temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru),
  • prognozę ryzyka zdrowotnego,
  • komunikaty dla placówek medycznych.

Informacje dotyczące prognozowanej jakości powietrza atmosferycznego mają pomóc użytkownikom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym odpowiednio przygotować się na ewentualne wystąpienie sytuacji smogowej oraz przekroczeń poziomu informowania i poziomu alarmowego.

Po założeniu konta użytkownicy platformy internetowej i aplikacji mobilnej zarówno indywidualni jak i placówki medyczne w przypadku prognozowanego przekroczenia norm jakości powietrza i wystąpienia zagrożenia zdrowotnego dla konkretnych podanych przez siebie lokalizacji otrzymają komunikat – zalecenie o sposobie postępowania/zachowania w czasie trwania zagrożenia w odniesieniu do płci, wieku, wybranych jednostek chorobowych.

Platforma ma służyć również jako narzędzie do prowadzenia szeroko zakrojonych działań świadomościowych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa nt. zagrożeń wynikających z nieekologicznych zachowań i zanieczyszczenia powietrza.

Dzięki mapowaniu pozwala indywidualnym użytkownikom wygenerowanie raportu o zagrożeniach spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza w odniesieniu do płci, wieku, jednostek chorobowych, umożliwia także zarejestrowanym placówkom medycznym odpowiednie przygotowanie się do ewentualnego / prognozowanego stanu alarmowego. Umożliwia również placówkom medycznym przygotowanie się do przyjęcia w okresach przekroczonych norm jakości powietrza większej liczby pacjentów.

Skąd można pobrać aplikację mobilną?

Aplikację mobilną Śląskie SMOGSTOP można pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Instrukcja dla użytkowników znajduje się w Bazie Wiedzy – sprawdź link – https://slaskiesmogstop.pl/portal/articles/article/21

Czy trzeba założyć konto, aby korzystać z systemu?

Założenie konta nie jest konieczne. Jednak wówczas funkcjonalność jest ograniczona. Nie można założyć profilu zdrowotnego i nie są przekazywane spersonalizowane komunikaty zdrowotne oraz środowiskowe dla wybranych przez użytkownika lokalizacji.

Czym platforma i aplikacja mobilna różnią się od dostępnych na rynku produktów?

Platforma i aplikacja ma inne funkcjonalności niż dostępne na rynku. Inna rozdzielczość prognoz meteo i  jakości powietrza. Podaje spersonalizowane komunikaty zdrowotne wzrostu ryzyka zdrowotnego dla indywidualnych schorzeń w odniesieniu do prognozowanej jakości powietrza. Więcej informacji w zakładce Baza Wiedzy

Czy system nie dezinformuje mieszkańców korzystających z aplikacji Airly i Kanarek?

Aplikacja nie dezinformuje. Jest prognozą na 48 h, aktualizowaną co 12 h. Jej wyniki nie mogą być porównywane z pomiarami stężeń zanieczyszczeń uzyskanymi z mierników innych niż używane w sieci Państwowego monitoringu powietrza.

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu: https://slaskiesmogstop.pl/

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu