Skip to content
CLIMATE-CON 2023

CLIMATE-CON 2023

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 – Regiony dla klimatu, który stanowi odpowiedź Województwa Śląskiego na potrzebę stawienia czoła postępującym zmianom klimatu, w celu zwiększenia odporności klimatycznej regionu oraz poprawy jakości środowiska życia jego mieszkańców.

CLIMATE-CON 2023 jest również wydarzeniem towarzyszącym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które odbędzie się w dniach 9–12 października 2023 r. w Brukseli.

W ramach projektu zintegrowanego LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w agendzie ww. wydarzenia zaplanowano blok tematyczny dotyczący ograniczenia niskiej emisji w sektorze transportu, składający się z 6 paneli dyskusyjnych oraz warsztatów dla gmin.

CO W PROGRAMIE?

Temat ograniczenia emisji transportowej jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu, które zakłada promocję dobrych praktyk, wizyty studyjne w zakresie optymalizacji miejskich systemów transportowych, a także szkolenia dla grupy samorządowców województwa śląskiego.

Podczas sesji poświęconej transportowi niskoemisyjnemu prowadzona będzie dyskusja na temat Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który stanowi długoterminową strategię nastawioną na zapewnienie wszystkim mieszkańcom opcji transportowych. Będzie to również okazja do rozmowy na temat ograniczenia dostępności przestrzeni miejskich dla pojazdów spalinowych oraz dekarbonizacji transportu publicznego i łańcuchów dostaw. Zaproszeni goście spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy transport na terenie Unii Europejskiej ma szansę stać się zeroemisyjnym. Dyskusja będzie skierowana również na obszar dotyczący nowoczesnych rozwiązań służących budowie inteligentnych, zielonych miast i wsi. Będzie to także doskonała szansa na uzyskanie informacji na temat finansowania nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego.

W trakcie wydarzenia zaplanowano również warsztaty dla gmin dotyczące projektowania i wdrażania SUMP.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Agenda wydarzenia.

KIEDY?

11 i 12 października 2023 r.

GDZIE?

Stadion Śląski
Centrum Konferencyjno-Biznesowe
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

Więcej informacji dotyczących miejsca wydarzenia, dojazdu oraz miejsc parkingowych można znaleźć w zakładce Miejsce i dojazd.

DLA KOGO?

Wydarzenie adresowane jest do szerokiej grupy odbiorców, w szczególności do:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  • organizacji pozarządowych,
  • środowiska eksperckiego i akademickiego,
  • przedsiębiorców,
  • studentów,
  • młodzieży szkolnej
  • oraz mieszkańców województwa śląskiego.

Wydarzenie będzie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – więcej informacji można znaleźć w zakładce Dla osób z niepełnosprawnością.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który został zamieszczony w zakładce Rejestracja.

Przed zgłoszeniem swojego udziału proszę zapoznać się z regulaminem wydarzenia, dostępnym w zakładce Regulamin konwentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu