Skip to content
Chmura pyłu nad Radlinem

Chmura pyłu nad Radlinem

Dziś w godzinach porannych doszło do poważnej emisji pyłu z hałdy przy kopalni KWK „Marcel”. Wiatr zepchnął chmurę głównie w kierunku zachodnim i północno zachodnim. Z zebranych informacji wynika, że na terenie rekultywowanej przez „Barosz – Gwimet” sp. z o.o. hałdy kopalnianej doszło do osuwiska i wzbicia w powietrze pyłu. Prace zostały przerwane, a pracownicy wycofani. Nie było ofiar.

Zaalarmowaliśmy Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, służby kopani i wykonawcę rekultywacji. Zostaną podjęte kroki w celu ustalenia przyczyn i sposobów zaradzenia powstałej sytuacji. Przewodnicząca Rady Miejskiej ten temat uczyni przedmiotem najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2023 r.

W celu obniżenia wtórnej emisji pyłu z dróg, miasto dziś jeszcze rozpocznie próbę mechanicznego czyszczenia ulic w rejonie osiadania pyłu.

Pozwalamy sobie na udostępnienie zdjęć naszych mieszkańców.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu