Skip to content
OZE w budynkach wielorodzinnych – zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

OZE w budynkach wielorodzinnych – zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość skorzystania z tańszego prądu wyprodukowanego z fotowoltaiki przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i ich lokatorów. Niedługo nowelizacja ustawy trafi pod podpis Prezydenta.

W ramach zmiany ustawy Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało instytucję prosumenta lokatorskiego. Trzeba będzie jednak spełnić następujące warunki:

  • mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja),
  • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
  • budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Korzyści z wytwarzanej energii mają być wykorzystane na wspólne potrzeby mieszkańców budynków wielolokalowych. Zwiększenie ilości energii wytwarzanej w samych miastach ma zmniejszyć obciążenie sieci dystrybucyjnej i przesyłowej związanej z koniecznością dostarczania energii z oddalonych elektrowni, a wykorzystanie OZE w zabudowie wielorodzinnej prowadzić do oszczędności finansowych oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Zaoszczędzone pieniądze zarządcy budynków wielorodzinnych będą mogli przeznaczyć bezpośrednio na remonty czy konserwacje budynków, jak również obniżyć czynsze dla lokatorów.

Warunki i zasady rozliczeń:

Najważniejsza zmiana polegać będzie na możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię. Prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielorodzinnego, będzie mógł zmienić formę wynagrodzenia – z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego, na wypłatę wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy.

Środki z depozytu prosumenckiego wykorzystywane będą na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona mikroinstalacja OZE (lub innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta energii odnawialnej).

Za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.

Nadwyżki godzinowe będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 po cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Wypłacone środki będzie można przeznaczyć na:

  • rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej;
  • obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energię elektryczną, ciepło, gaz, administrację, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE;
  • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego zaczną obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia podpisanej przez Prezydenta ustawy w Dzienniku Ustaw.

Przebieg prac nad ustawą znajduje się pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3279

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu