Skip to content
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej (sierpień 2023)

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej (sierpień 2023)

Porządek obrad

LXVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 29 sierpnia 2023 r. (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie. Ref. Jan Noworyta, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Komisji do spraw Nagród Burmistrza Radlina za osiągnięte wyniki sportowe. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Radlinie. Ref. Dawid Brachmański, Specjalista pracy socjalnej.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2036. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Radlin. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 9. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Radlinie. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 25 lipca 2023 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 13. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 14. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu