Skip to content
Zaproszenie na „CLIMATE-CON 2023 – Śląski Konwent Klimatyczny”

Zaproszenie na „CLIMATE-CON 2023 - Śląski Konwent Klimatyczny”

Województwo Śląskie zaprasza na „CLIMATE-CON 2023 – Śląski Konwent Klimatyczny”, który odbędzie się w dniach 11-12 października 2023 r. w Centrum Konferencyjno-Biznesowym Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wezmą w nim udział reprezentanci regionów transgranicznych, samorządów oraz przedstawiciele nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych, a także delegaci z państw realizujących projekty o tematyce klimatycznej w ramach programu LIFE. Zaplanowane wydarzenie przewidziane jest na ok. 500 uczestników.

W ramach wydarzenia zaplanowane są sesje konferencyjne skoncentrowane na tematyce transformacji regionów górniczych, działań adaptacyjnych, technologii dla klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonej mobilności, wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność, zdrowie społeczeństwa oraz ograniczenie niskiej emisji w sektorze transportu miejskiego.

CLIMATE-CON 2023 adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organizacji pozarządowych, środowiska eksperckiego i akademickiego, młodzieży szkolnej, studentów, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa śląskiego.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu zintegrowanego LIFE „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation”/ „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” przy współpracy z projektem zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Udział wydarzeniu jest bezpłatny, będzie wymagana tylko rejestracja. Zapraszamy wszystkich ekodoradców, koordynatorów, pracowników urzędów miast i gmin oraz wszystkie zainteresowane osoby, w tym młodzież.

Więcej informacji będzie pojawiać się w serwisie internetowym projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” oraz w terminie późniejszym na stronie CLIMATE-CON 2023 pod adresem https://przywracamyblekit.slaskie.pl/pl/climate-con-2023.html

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu