Skip to content
Co dalej z siecią gazową w Radlinie?

Co dalej z siecią gazową w Radlinie?

W ostatnich latach PSG Sp. z o.o wykonuje gazyfikację części miasta Radlina tj. ul. Rymera (w kierunku Biertułtów), ul. kard. Kominka, część ul. Domeyki, ul. Reymonta, ul. Wrzosowa, ul. Napierskiego, ul. Malinowa, tzw. „ODJ” (Osiedle Domków Jednorodzinych), osiedle mieszkaniowe przy ul. Kominka, ul. Głożyńskiej ( od ul. Strzody w Rydułtowach w kierunku ul. Rymera), częściowo przy ul. Rydułtowskiej i ul. Sokolska oraz część ul. Matejki (wlot od ul. Hallera).

Obecnie wykonywana jest dokumentacja budowy sieci gazowej śr/c w Radlinie przy ul. Rymera ( od posesji 263 do 301) i Chrobrego (od posesji 424 do 462) oraz bocznych ulicy Głożyńskiej w kierunku Rydułtów .

Jednocześnie informujemy, że opracowana została przez PSG Sp. z o.o dokumentacja pn:” Budowa sieci gazowej śr/c w rejonie ulic Narutowicza, Morcinka, Zapolskiej, Puszkina” jednakże z informacji, jakie otrzymaliśmy z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu nie będzie ona realizowana. Weryfikacja zadania na etapie opiniowania dokumentacji projektowej wykazała brak oplacalności ekonomicznej.

Mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej, mieszkających w rejonie ulic jak również gdzie brak jest sieci zachęcamy do składania do Polskiej Spółki Gazownictwa wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej (wnioski do pobrania na stronie Spółki https://www.psgaz.pl/).

Mamy nadzieję, że złożone wnioski mieszkańców do PSG Sp z o.o. o warunki przyłaczenia do sieci gazowej pozwolą na ponowną weryfikację opłacalności wykonania rozbudowy sieci w rejonie ulic Narutowicza, Puszkina, Zapolskiej.

Przypominamy, że wydanie warunków jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o przyłączenie.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu