Skip to content
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

WAŻNA INFORMACJA

dla osób z niepełnosprawnościami, którzy korzystają z różnego rodzaju świadczeń

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 roku ustawy z dnia 9 marca 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 852) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż zmieniają się przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Powyższa Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie w dniu 20 maja 2023 roku, jednak przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności tj. art. 10, art. 23 oraz art. 24 wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw tj. dnia 6 sierpnia 2023 roku.

Jednocześnie uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

W związku z wprowadzeniem nowych uregulowań zawartych w ustawie wyznaczono 3 terminy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i tym samym zostaną przedłużone uprawnienia do świadczeń uzależnione od orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, którego okres ważności:

1) upłynął do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upłynął w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Po tym okresie brak nowego aktualnego orzeczenia skutkować będzie utratą uprawnień do różnego rodzaju świadczeń.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu