Skip to content
Wybory ławników

Wybory ławników

Informujemy, że w tym roku Rada Miejska w Radlinie wybierać będzie ławników na kadencję 2024-2027. Zgodnie z informacją otrzymaną z Sądu Okręgowego w Rybniku Rada ma wybrać:
2 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku,
1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl.
1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w kancelarii Urzędu Miasta Radlin do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru ławników, w tym wzór karty zgłoszenia dostępne są pod adresem:
https://gdansk.so.gov.pl/informacje-organizacyjne-w-sprawie-wyboru-lawnikow-na-kadencje-2024-2027,new,mg,306.html,569

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu