Skip to content
Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ptasiej grypy

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ptasiej grypy

Wojewoda Śląski opublikował rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik.

25 kwietnia 2023 roku Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków

na terenie powiatu wodzisławskiego, a także na terenie powiatu raciborskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik.

Cały powiat wodzisławski został wyznaczony jako strefa objęta zakażeniem.

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

Wojewoda wprowadził na terenie zbiornika wodnego Polder Buków czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów.

Wyjątkiem są wyszczególnione w Rozporządzeniu służby i inne upoważnione osoby.

Ograniczenie podyktowane jest stwierdzeniem w tym rejonie ognisk wysoce zjadliwiej grypy ptaków u ptactwa dzikiego.

W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym apelujemy o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonych przez Wojewodę ograniczeń. Informujemy, iż naruszenie tych ograniczeń jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. (art. 78 par. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

Wodzisławscy policjanci, w ramach pełnionej służby będą sprawdzali, czy w rejonie zbiornika wodnego Polder Buków nie znajdują się żadne osoby. Policjanci będą również weryfikowali, czy przestrzegane są wyszczególnione w Rozporządzeniu zakazy i nakazy. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie!

Materiały na temat ptasiej grypy dostępne także tutaj:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Rozporządzenie – treść [LINK]

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu