Skip to content

Porządek obrad

LXIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

w dniu 25 kwietnia 2023 r. (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Omówienie zadań realizowanych przez Spółkę SIM Śląsk Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku -Białej z uwzględnieniem inwestycji w Gminie Radlin. Ref. Ewa Kucypera, Prezes Zarządu.
 3. Przedstawienie informacji na temat stanu świadczenia usług zdrowotnych na terenie Radlina. Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Miasta. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie i zaproszeni goście. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w tym raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Radlin na lata 2021-2027” za rok 2022 i potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 5. Przedstawienie oceny zasobów i potrzeb pomocy społecznej. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2035. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Mszana dotyczącego sytuacji na rynku gazu. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przekazania petycji według właściwości. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawieprzekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi z 29 listopada 2022 r. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawieprzekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi z 26 stycznia 2023 r. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi z 10 lutego 2023 r. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawieprzekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi z 23 lutego 2023 r. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 16. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach: 24 marca 2023 r. i 28 marca 2023 r.
 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 18. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 19. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 20. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu