Skip to content
Porządek obrad LX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad LX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad LX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

w dniu 28 luty 2023 r.

(godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie. Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radlin. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wrzosowej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zofii Nałkowskiej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kwiatowej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia w latach 2023 – 2025 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Radlina. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 15. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ref. Radny Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 16. Przedstawienie informacji o kontroli dotyczącej współpracy Burmistrza Radlina ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych w Radlinie. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 17. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach: 24 stycznia 2023 r. i 7 lutego 2023 r.
 18. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 19. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 20. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 21. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu