Skip to content
Radlin w roli lidera Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej

Radlin w roli lidera Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej

Spieszymy donieść, iż miasto Radlin zostało wybrane do roli lidera Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej.

Za nami kolejne spotkanie rady założycielskiej Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej, które odbyło się wczoraj, 6 lutego 2023 r.

Zebrani reprezentanci gmin wchodzących w skład klastra byli jednogłośni w powierzeniu radlińskiemu samorządowi roli lidera przedsięwzięcia.

Reprezentujący Radlin Zbigniew Podleśny, zastępca Burmistrza Radlina, dziękując wszystkim uczestnikom, zaprosił na kolejne spotkanie, tym razem stacjonarne, do Radlina. Odbędzie się 13 lutego.

Klaster Energii Ziemi Wodzisławskiej to porozumienie siedmiu gmin (Pszów, Rydułtowy, Radlin, Marklowice, Mszana, Godów, Gorzyce) oraz PWiK w Wodzisławiu Śl. Celem istnienia klastra jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprzez wspólne inwestycje, głównie w zakresie wytwarzania i pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.
Wszystko ma pomóc w stabilnym zasilaniu w energię odnawialna i edukowaniu mieszkańców naszych miast w tym zakresie.

Obecnie, członkowie Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej przygotowują się do konkursów projektowych, ze środków Krajowego Programu Odbudowy (pierwsze konkursy – już w marcu!) a także ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Środki te będą przeznaczone na budowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne m.in. na dachach budynków, magazyny energii etc.). W kolejnym etapie możliwy będzie udział w klastrze nie tylko gmin i przedsiębiorców, ale również samych mieszkańców.

Dziękujemy za powierzone, odpowiedzialne zadanie. Dziękujemy poprzedniemu liderowi naszego projektu, czyli miastu Rydułtowy. Dziękujemy także koordynatorowi klastra, czyli DOEKO GROUP.

Przed nami wiele ważnych i odpowiedzialnych zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego!

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu