Skip to content
Od 3 stycznia 2023 program Czyste Powietrze z wyższymi progami dochodowymi i dofinansowaniem nawet do 135 tys. zł. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 3 stycznia 2023 program Czyste Powietrze z wyższymi progami dochodowymi i dofinansowaniem nawet do 135 tys. zł. Jakie warunki trzeba spełnić?

3 stycznia 2023 r. rusza kolejna edycja programu Czyste Powietrze, w którym na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł dotacji.

Program Czyste Powietrze ruszył po raz pierwszy we wrześniu 2018. Celem programu Czyste Powietrze jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych, tzw. „kopciuchów” na bardziej ekologiczne, w celu ograniczenia zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do zakupu nowego pieca, wsparcie można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Budżet programu to ponad 100 mld zł.

Obecnie pierwsza część programu dotyczy osób, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł i dla tej grupy przewidziana jest dotacja podstawowa w wysokości do 30 tys. zł.

Druga część programu o podwyższonym poziomie dofinansowania jest skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla nich przewidziana jest wyższa dotacja – do 47 tys. zł.

Trzecia część programu o najwyższym poziomie dofinansowania dotyczy osób o miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 900 lub 1260 zł/osobę i dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych. W tej kategorii dotacje sięgają nawet 79 tys. zł.

Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze w 2023 roku dotyczą:

  • podwyższenia progów dochodowych, od których przyznawane są określone dotacje,
  • podniesienia kwoty samego wsparcia finansowego,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Po zmianach próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.

Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio: z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych, z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wyjaśniła, że podwyższenie progów dochodowych, jak i wysokości dotacji wynika m.in. z rosnących cen usług i produktów.

Minister przypomniała również, że beneficjenci podwyższonego i maksymalnego wsparcia mogą również się ubiegać o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

Kolejną zmianą będzie możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca. Rząd chce w ten sposób zachęcić do realizacji inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków i oszczędności energii.

W nowej edycji programu modyfikacji ulegnie również ścieżka bankowa programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku. Dodatkową zmianą wprowadzoną do programu będzie obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Jak podała Minister Anna Moskwa, do tej pory w programie Czyste Powietrze złożono ponad 530 tys. wniosków na prawie 10 mld zł dofinansowania. Kwoty podpisanych dotychczas umów przekroczyły już łączną wysokość 8 mld zł.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu