Skip to content
Porządek obrad LVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej

Porządek obrad LVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej

Porządek obrad LVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 20 grudnia 2022 r. (godz. 1430)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2022. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2035. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów. Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej w Radlinie.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Radlin obejmującej obszary w rejonie ulic Polnej i Głożyńskiej (MP21). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nieuwzględnienia petycji. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
 11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 29 listopada 2022 r.
 13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 14. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 15. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu