Skip to content
Porządek obrad LV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 29 listopada 2022 r. (godz. 14.30)

Porządek obrad LV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 29 listopada 2022 r. (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia wysokości stawek
  i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2023.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia wysokości stawek
  podatku od środków transportowych.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr
  przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci,
  młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych.
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw
  Społecznych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za
  korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto
  Radlin.
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw
  Społecznych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ul.
  Stalmacha (MP20).
  Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie
  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
  dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
  całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Radlinie.
  Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin
  na rok 2022.
  R ef. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
  finansowej Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 11. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w zakresie współpracy Burmistrza
  Radlina z Siatkarskim Klubem „Górnik Radlin” . ​
  Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dni u 18 października 2022 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
  Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 15. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 16. Zamknięcie sesji.

Sesja dostępna online na miejskim kanale https://www.youtube.com/miastoradlin

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu