Skip to content
Lokale użytkowe przy ul. Reymonta do oddania w użyczenie

Lokale użytkowe przy ul. Reymonta do oddania w użyczenie

Burmistrz Radlina podaje do publicznej wiadomości: że Miasto Radlin przeznacza do oddania w użyczenie lokale użytkowe położone w Radlinie, stanowiące własność Miasta Radlin.

Przedmiotem użyczenia jest lokal użytkowy w budynku położonym na nieruchomości przy ul. Władysława Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

2496/134 zapisana w KW GL1W/00018055/0 obręb Radlin, mapa 1

Powierzchnia użytkowa lokalu stanowi 206,79 m²

Umowa zostanie zawarta na okres 2 miesięcy.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa 1.UP obejmująca tereny zabudowy usługowej usług publicznych.

Sposób zagospodarowania lokalu: prowadzenie działalności statutowej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Biorący w użyczenie zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z bieżącą eksploatacją lokali.

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r, poz. 1899).

Radlin, dnia 21 listopada 2022r.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu