Skip to content
Ślubowanie nauczycieli

Ślubowanie nauczycieli

W dniu 10 listopada 2022 r. na sali posiedzeń Urzędu Miasta w Radlinie odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy zdali egzamin w październiku tego roku.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymała Pani Weronika Kozielska – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie oraz Pani Monika Zawlocka – nauczyciel Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.

W uroczystości uczestniczył Zastępca Burmistrza Radlina Zbigniew Podleśny, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Małgorzata Mokrosz, Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1, Grażyna Gatnar oraz Pani Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, Lucyna Weber.

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu