Skip to content
Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach

Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach

Przypominamy, że Miasto Radlin otrzymało wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”.

Dzięki otrzymanemu wsparciu we wszystkich radlińskich szkołach pojawiły się m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie.

Kwota wsparcia wyniosła:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie – 78 000 zł
  2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie – 178.200 zł
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie – 120.900 zł
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie – 82.800 zł Razem: 459.900 zł

Poniżej przedstawiamy efekty wykorzystania otrzymanych środków finansowych.

Zachęcamy również do odwiedzenia stron internetowych naszych placówek.

https://sp1.radlin.pl/otwarcie-zielonej-pracowni,346,pl

https://ssp2.radlin.pl/laboratoria-przyszlosci,832,pl

https://sp3.radlin.pl/otwarcie-pracowni-laboratoria-przyszlosci,383,pl

https://sp4.radlin.pl/otwarcie-laboratorium-przyszlosci,214,pl

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu