Skip to content
E-faktura w PWiK Wodzisław

E-faktura w PWiK Wodzisław


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. informuje o możliwości korzystania z Internetowego Biura Obsługi (IBO). Każdy lient PWIK sp. z o.o. posiadający dostęp do internetu, może korzystać z tej wygodnej formy kontaktu i rozliczeń.
IBO umożliwia kontrolowanie salda rozrachunków z tytułu świadczonych przez PWIK usług, głównie rozliczeń za zużytą wodę czy odprowadzone ścieki oraz podawanie stanu wodomierza. Wraz z rejestracją w IBO zostaje automatycznie uruchomiona usługa dostarczania faktur w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy – E-faktura. E-faktura posiada taką samą wartość prawną co faktura tradycyjna (papierowa).

Korzyści z uruchomienia E-Usług (IBO, E-faktura):

obniżenie opłaty abonamentowej o 1,08 PLN brutto / mc,

– dostępność (dostęp do faktur z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu),

– wygoda przechowywania (brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów),

– bezpieczeństwo przesyłki (brak ryzyka narażenia Państwa na niepożądane ujawnienie danych),
– wybierając E-fakturę przyczyniają się Państwo do dbania o środowisko naturalne.

Powyższe usługi są dla klientów PWIK bezpłatne.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr tel. 32 455 26 34 wew. 362 lub 363.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu