Skip to content
Burmistrz Radlina przyznała stypendia

Burmistrz Radlina przyznała stypendia

W dniu 27 września 2022 r. na Sesji Rady Miejskiej w Radlinie przyznano stypendia Burmistrza Radlina za II semestr roku szkolnego 2021/2022.

Stypendia Burmistrza Radlina przyznawane są dwa razy w roku na podstawie Uchwały
Nr S.0007.021.2019 Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.

Stypendium otrzymują uczniowie za wyniki osiągnięte w klasie ósmej szkoły podstawowej.

Wnioski muszą spełniać 3 kryteria:

1) średnia ocen minimum 5,2

2) brak nieusprawiedliwionych nieobecności

3) wzorowa ocena z zachowania.

Stypendyści:

Absolwenci

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

 1. Jacek Nawrat
 2. Maciej Agopsowicz
 3. Jan Bober
 4. Zofia Gwoździk
 5. Natalia Martyna
 6. Kacper Szczepanek
 7. Anna Podleśny Absolwenci

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

 1. Martyna Irczyk
 2. Julia Kubica
 3. Patryk Piekarczyk
 4. Alicja Pukowiec
 5. Maja Menżyk
 6. Michalina Salwiczek
 7. Emma Sobik
 8. Maria Grzywacz
 9. Kacper Lachowicz
 10. Lena Strzała
 11. Filip Grzywacz
 12. Alicja Czubak
 13. Daniel Jurochnik
 14. Wiktoria Stankowiak
 15. Natalia Warzeszka
 16. Oliwier Bluszcz
 17. Konrad Cebula

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie

 1. Kacper Smyczek
 2. Łukasz Matys
 3. Konrad Krypczyk
 4. Karolina Lukanek
 5. Małgorzata Kulpa
 6. Natalia Szindler
 7. Jan Noworyta
 8. Karol Prudel
 9. Zuzanna Piszczan
 10. Wiktoria Szolc
 11. Dominik Fernandes Ferreira
 12. Martyna Swoboda
 13. Natalia Skuta
 14. Bartosz Szewczyk
 15. Julia Pietrzak

 1.  

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie

 1. Paulina Kucal
 2. Maciej Grobelny
 3. Zofia Szafranek
 4. Otylia Ziarnik
 5. Bartosz Smołka
 6. Maciej Nowicki
 7. Kacper Latocha

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu