Skip to content
Szykują się zmiany w dodatku węglowym!

Szykują się zmiany w dodatku węglowym!

Szykują się zmiany w tzw. dodatku węglowym!
Dotychczas, świadczenie przysługiwało na deklarowane gospodarstwo domowe. Niestety, zdarzały się przypadki „mnożenia” liczby gospodarstw domowych, funkcjonujących w ramach jednego adresu, a często w ramach jednego źródła ciepła.
Zmiany, będące aktualnie w toku legislacyjnym, zmierzają w stronę zasady „jeden adres – jedno świadczenie”.
Ważne! Ośrodki pomocy społecznej w całym kraju aktualnie czekają na przekazanie pieniędzy z ministerstwa. Zanim środki nie zostaną przekazane, świadczenia nie mogą zostać wypłacone.
Dlatego prosimy uzbroić się w cierpliwość oraz śledzić na bieżąco informacje na stronie www.ops.radlin.pl.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu