Skip to content
Remont ul. Domeyki

Remont ul. Domeyki

Rozpoczyna się remont na ul. Domeyki w Radlinie. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa jezdni i chodników na ogólnej długości 170m, od ul. Rymera. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Zarządem Dróg w Syryni (zarządcą drogi oraz inwestorem) tel. 32 451 76 07  lub 32 451 74 15 lub Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ekologii w Urzędzie Miasta Radlin, pod nr telefonu 32 4590251.

Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu przebudowy jezdni i chodników na ogólnej długości – 170m, od ul. Rymera.

Parametry określające wielkość obiektu/robót:

– powierzchnia nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 1601,65m2

– długość chodnika z kostki brukowej betonowej – 209 m.,

– długość wjazdów z kostki brukowej betonowej – 48,5 m.,

– powierzchnia poboczy utwardzonych – 42,00 m2,

– oznakowanie poziome – 60,43 m2,

Zadanie finansowane jest w 50% przez Miasto Radlin. Termin zakończenia robót jest planowany na 22.10.2022r.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu