Skip to content
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ NAD UCZNIAMI SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RADLIN

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ NAD UCZNIAMI SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RADLIN

Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem nr ES.031.6.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół podstawowych w Radlinie zapewnia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lexstom”

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.

mail: rejestracjalexstom@gmail.com

tel. 533 226 155 lub 32 4554278

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej wykonywane są:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje m.in:

  • w zakresie leczenia:

– badania podstawowe i kontrolne,

– rentgen,

– znieczulenie,

– leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne – zęby od „4” do „8” + światłoutwardzalne – zęby od „3” do „3” góra i dół),

– leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne),

– leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,

– usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,

  • w zakresie profilaktyki:

– badanie kontrolne,

– usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,

– lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,

– impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego
z rodziców lub opiekuna prawnego.

Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.

Rejestracja czynna:

Poniedziałek – czwartek w godzinach 8.00 – 16.30

Piątek 8.00-14.00

Preferowany kontakt mailowy: rejestracjalexstom@gmail.com

Po otrzymaniu maila pracownik oddzwoni w sprawie umówienia wizyty.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek- czwartek 8.00 -17.00

Piątek 9.00-14.00

Rodzice mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez Miasto.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu